Τροποσφαιρική Σκέδαση, Διάδοση στα VHF-UHF

Πηγή εικόνας: http://astronomy.wikia.com/
 Οι πληροφορίες που αναφέρονται και σε αυτήν την ανάρτηση είναι σκέψεις - εμπειρίες του Blogger. Η πολυετής πείρα στα ερτζιανά με κατασκευές πειραματισμούς και έρευνα βοήθησαν να αποκομιστεί “υλικό” το οποίο θα αναρτάται όποτε δίνεται η ευκαιρία, στο παρόν Blogspot. Το ξεκίνημα έγινε το 1973 στα μεσαία κύματα, ταυτόχρονα στα FM και μερικά χρόνια μετά στα Βραχέα.

Η ενασχόληση του blogger ήταν ως επί το πλείστον η μελέτη, η έρευνα και οι πειραματισμοί. Με κατασκευές πομπών κεραιών, δεκτών και άλλων περιφερειακών κατασκευών όπως linear, φίλτρων κ.λπ.

Η Τροπόσφαιρα βρίσκεται στη ζώνη των 10Km από την επιφάνεια της θάλασσας. Σκέδαση σημαίνει διασπορά, διασκορπισμός, έχει καθιερωθεί σαν όρος για να αναφερόμαστε σε ένα τρόπο μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η σκέδαση εξαρτάται από τα πολύ μικρά ασύμμετρα και ανομοιογενή ή και ομοιογενή σωματίδια της ατμόσφαιρας. Αυτά μπορεί να είναι η σκόνη, σταγονίδια υγρασίας και άλλα μικροσωματίδια όπως η αιθάλη κ.λπ. Τα σωματίδια αυτά προκαλούν διαθλάσεις στα ραδιοκύματα κύματα υψηλών συχνοτήτων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εκπομπή και η λήψη. Μάλιστα είναι  πολύ μεγαλύτερες όταν εκπέμπουν οι κατευθυνόμενες κεραίες με στενό λοβό λόγω της συγκέντρωσης ισχύος που γίνεται σε στενή δέσμη. Τα σωματίδια αυτά ενώ υπάρχουν και σε άλλα στρώματα της ατμόσφαιρας έχει αποδειχθεί ότι οι διαθλάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στην Τροπόσφαιρα.


Πηγή εικόνας: https://edu.glogster.com/
Το ύψος του κάτω μέρους του όγκου αυτού του στρώματος είναι συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των σταθμών και της καμπυλότητας της γης. Τα συνήθη ύψη είναι 800 m για ένα Path (διαδρομή σήματος) των 120Km ή 10.000m για path 600Km. Οι απώλειες της διαδρομής του σήματος (Path) αυξάνονται κατά 9dB για κάθε μοίρα αύξηση της οριζόντιας γωνίας. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της ενέργειας του σήματος διέρχεται μέσω της Τροπόσφαιρας και διαχέεται. Ένα άλλο μικρό ποσοστό σήματος κατευθύνεται κατ ευθείαν προς τον έτερο σταθμό που θα μας ακούσει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι απώλειες λόγω σκέδασης είναι  σημαντικές. Η γωνία με την οποία το σήμα εκπέμπεται και πρέπει να παρεκκλίνει της πορείας του λόγω σκέδασης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Τροποσφαιρικής διάχυσης. Αυτά όλα επηρεάζονται από το υψόμετρο των πόλεων που εκπέμπουμε και λαμβάνουμε, επίσης από τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στα δυο σημεία αλλά και στην ενδιάμεση απόσταση.