Συλλεκτικό ARRL Handbook 1936.Για το ARRL HANDBOOK του 1936 (συλλεκτικό):
ARRL HANDBOOK.pdf

Για το ARRL HANDBOOK του 1981:
ARRL HANDBOOK.pdf