Δραστηριότητες για τον Μάρτη 2019

Calendar  March 2019

3  March   Japan Ladies Radio Soc. JLRS Dolls Festival, or Girls’ Day, Hina Contest for YLs
5 March     AGCW YL-CW Party (Activity Group CW)  1st Tuesday, March 1900 - 2100 UTC.
5-13 March  Argentine Yls 
8  March    International Women’s Day  Friday 


8 March    YL Activity French – DL Yls 18:00 – 22:00 UTC
8 March    XE Young Lady Contest    Time: 1900-2000 XE ( March 0100-0200 UTC) 40m SSB
9 March     SARL YL Sprint f  (for International Women’s Day) 12:00 to 14:00 UTC 
9 -10 March :YL CHILE  Sábado   9 -  1300 Hrs. UTC (10:00 hrs Chile). Domingo 10  a las 22 00Hrs. UTC (19:00 hrs. Chile).
9 March         SARL VHF/UHF Analogue contest; 
9-10 March 82nd RSGB Commonwealth contest 9 Saturday 
9-10 March  South America 10 Meter Contest.  1200Z, Mar 9 to 1200Z, Mar    
                   10, 2019
10 March  SARL VHF/UHF Analogue contest; 
10 March         Sunday  Sydney AR Ferry Contest  /    Cape Town Cycle Race; 
14 & 15 Marc  YL Activity Party – DL – YL (germany)
19-20 March  CLARA Chatter Party  19 March 1700Z - 20March 1700Z  Total equal 24 hours
14-17 March  East India Ham Meet 2019 | Sunderbans  
16 March         AMSAT SA  “Space Science with Amateur Radio”
16 March          44ste, jaarlijkse Dutch National Radio Flea market 2019  (NL)
19 March         Marconi  100th Anniversary   2019
21 March  SA Human Right’s Day  (Thursday) 
22 March         AWA 16th Anniversary (2019) RSA
23-24 March  CLARA Chatter Party  23 March 1700Z - 24 March 1700Z  Total equal 24 hours.
30 March  Florence RadioFest, Empoli,Tuscany, Italy,  9 AM (UTC+01)  20 km  SW  Florence 
30 March  Earth Hour 2019, switch off your lights from 8:30 pm to 9:30 pm.
30-31 March CQ WPX SSB 
31 March         Amateur License pay.  ICASA  increased to  R 148.00 for 1 year

12-14 April-  2019  SARL Day of the Radio Amateur  & SARL Awards hosted by Boland ARC, Stellenbosch

INFO: Heather Holland <zs6ye.yl@gmail.com>