3

*** Όλα τα κείμενα των 380 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Δίπολα Βραχέων (HF) - MULTIBAND DIPOLES (Κατασκευή SV1AHH)

Home made - Δίπολα Πολλών Περιοχών Βραχέων

Κλικ για μεγέθυνση.
   Στη συνέχεια θα δοθούν χρήσιμες πληροφορίες για την κατασκευή κεραίας που αποτελείται από πολλά δίπολα σε μια κάθοδο για εκπομπή στις ερασιτεχνικές περιοχές των βραχέων. Η κατασκευή από εμάς προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες κ.λπ. αυτό σημαίνει "ραδιορεασιτεχνισμός"- ο πειραματισμός.
Το κόστος κατασκευής είναι το χαμηλότερο δυνατό σε σχέση με την αγορά έτοιμων διπόλων από τo εμπόριο . Τα στάσιμα είναι 1:1 σε όλες τις μπάντες.

  Ένα δίπολο κατασκευασμένο για κάποια περιοχή "μπάντα" των βραχέων μπορεί να λειτουργεί και σε άλλες "μπάντες" πολλαπλάσιων συχνοτήτων. Για παράδειγμα, αν «κόψουμε» ένα δίπολο για τους 7 Mhz αυτό θα λειτουργεί αξιοπρεπώς στους 14, 21 και 28 ΜHz με μικρό σχετικά λόγο στασίμων. Όπως καταλαβαίνουμε, το δίπολο θα λειτουργεί σχετικά καλά στις συχνότητες που έχουν υποπολλαπλάσιο μισό μήκος κύματος από το αρχικά «κομμένο». Έτσι λοιπόν κατασκευάζοντας ένα δίπολο έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε σε μία δύο ή και τρεις περιοχές συχνοτήτων των βραχέων.


  Η σύνθετη αντίσταση του διπόλου είναι 75Ω όταν αυτό «απλωθεί» σε ευθεία γραμμή (180 μοίρες). Αν όμως τα σκέλη του σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους (135 μοίρες) τότε η σύνθετη αντίσταση μεταβάλλεται στα 50 Ω. Οι πομποδέκτες έχουν σύνθετη αντίσταση εξόδου 50 Ω και συνεργάζεται άψογα με δίπολα που σχηματίζουν τα σκέλη του γωνία 135 μοιρών γιατί σε αυτήν τη γωνία παρουσιάζουν αντίσταση 50 Ω.  Διαβάστε την ανάρτηση με την κατασκευή μετατροπέα αντιστάσεων κεραίας από 75 σε 50 Ω.Click για μεγέθυνση.
  Τα πολλαπλά δίπολα με διάταξη Inverted V είναι ιδανικά λόγω περιορισμένου χώρου και βέβαια καλής προσαρμογής με τον πομποδέκτη. Έτσι λοιπόν αν δεν υπάρχει αρκετά μεγάλος διαθέσιμος χώρος για την ανύψωση διπόλων ένα για κάθε πάντα βραχέων μπορούμε σε ένα κοινό κέντρο (μια κάθοδο) να κρεμάσουμε πολλά δίπολα. Το ένα δεν επηρεάζει το άλλο κατά την εκπομπή και λήψη. Αυτά συντονίζουν θαυμάσια σε κάθε μπάντα για την οποία είναι "κομμένα".

  Τα στάσιμα (SWR) είναι πολύ χαμηλά στα δίπολα τέτοιου τύπου μετά και τις τελικές ρυθμίσεις μήκους προκειμένου να φέρουμε τα δίπολα στην επιθυμητή συχνότητα συντονισμού. Για την καλλίτερη μόνωση των συρμάτινων αγωγών χρησιμοποιούμε πορσελάνινους μονωτήρες ή ερταλόν. Η ραδιοσυχνότητα απαιτεί καλές μονώσεις. Το κέντρο μπορεί να είναι balun 1:1 (φωτό)  και στη σειρά μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα isolator για να αποκόψουμε την πιθανή επιστροφή RF προς τον πομποδέκτη.
Ο τύπος που υπολογίζει το μήκος κύματος μίας συχνότητας, ως γνωστόν, είναι λ= 300/F (F=συχνότητα σε Mhz και λ=μήκος κύματος) το αποτέλεσμα είναι σε μέτρα. Το 300 είναι η ταχύτητα του φωτός απλοποιημένη με τον παρανομαστή που είναι σε Khz (300.000 Km/sec).

Ο τύπος υπολογισμού του ολικού μήκους διπόλου είναι :
Ολικό Μήκος Διπόλου =>   L = 150 / F  (αποτέλεσμα σε μέτρα)
(F = συχνότητα σε Mhz,   L = μήκος διπόλου).

Για μεγαλύτερη ευκολία στην εύρεση του κάθε σκέλους του διπόλου χρησιμοποιούμε τη σχέση: 
L = 75 / F (F= συχνότητα σε Mhz)

Απλό παράδειγμα  εύρεσης μήκους σκέλους διπόλου για τους 28,5 Mhz: 
75 / 28,5 = 2,63 μέτρα. 
Έτσι λοιπόν για τους 28,5 μεγακύκλους το κάθε σκέλος του διπόλου θα πρέπει να είναι ιδεατά (θεωρητικά) και κατά μέγιστο από 2,63 μέτρα περίπου.  [Το αποτέλεσμα είναι πάντα σε μέτρα.]

Κόβουμε λίγο μεγαλύτερα τα σύρματα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τα δίπολα στην επιθυμητή συχνότητα με ακρίβεια όπως υποδεικνύεται στην ανάρτηση: http://sv1ahh.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

Το πάχος του σύρματος επηρεάζει ελάχιστα το μήκος που υπολογίσαμε. Έτσι για πολύ χοντρά σύρματα ελαττώνεται ελάχιστα το μήκος του σύρματος. Η γέφυρα στασίμων είναι αυτή που θα μας δείξει πόσο πρέπει να ελαττώσουμε ή να μικρύνουμε τον αγωγό (σύρμα) για να συντονίσει στην επιθυμητή συχνότητα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να απλοποιήσουμε τους υπολογισμούς μας δεν λάβαμε υπόψη μας σκοπίμως τη σταθερά "velocity factor" του αγωγού που εξαρτάται από τον τύπο του σύρματος που χρησιμοποιούμε.  
Είναι ένας σταθερός συντελεστής (συμβολίζεται διεθνώς με το V) και επεμβαίνει στον αριθμητή του τύπου.
Ελαττώνει το μήκος του διπόλου ανάλογα με το μέταλλο του αγωγού και το πάχος αυτού. Ακόμη και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξομειώνει αυτόν τον συντελεστή γιατί αλλάζει η διάμετρος του αγωγού με τη θερμοκρασία λόγω συστολών και διαστολών. Αυτά όμως είναι θεωρητικές λεπτομέρειες.
Ο τύπος με την παρουσία του συντελεστή αυτού διαμορφώνεται ως: L = (150.V)/F. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή με αυτόν τον συντελεστή και διαιρούμε με τη συχνότητα. 
Οι τιμές του συντελεστή κυμαίνονται από 0,92 έως 0,98 ανάλογα με τον τύπο του σύρματος. Για να μην μας προβληματίζει όμως αυτό μπορούμε να κόψουμε το δίπολο στο μήκος που υπολογίσαμε χωρίς τον συντελεστή αυτόν και να τυλίξουμε τα άκρα του σαν πηνίο γύρω από τα σκέλη όπως αναφέρεται στο παραπάνω link. 
Όμως αν ληφθεί στους υπολογισμούς μας ο συντελεστής «velocity factor»   ίσος με 0,95 τότε οι υπολογισμοί μας δεν απέχουν πολύ από τους απλοποιημένους υπολογισμούς που κάναμε χωρίς τη συμμετοχή του συντελεστή. Το αποτέλεσμα θα είναι  5 εκατοστά μικρότερο το ολικό μήκος του διπόλου.

ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ http://sv1ahh.blogspot.com/2019/01/blog-post_25.html ΥΠΑΡΧΟΥΝΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΠΟΛΩΝ

Για την τελική ρύθμιση του μήκους και των στασίμων μπορώ να τυλίγω το σύρμα γύρω από τον εαυτό του σαν πηνίο στην άκρη του διπόλου σε κάθε ένα από τα άκρα του.  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ http://sv1ahh.blogspot.com/2013/09/blog-post.html ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  

Οι αποστάτες μπορεί να είναι από τεφλόν διαμέτρου από 10 mm και η απόσταση μεταξύ των συρμάτων των διπόλων 10 εκατοστά. Μικρές ράβδοι  ερταλόν μπορούν να τρυπηθούν σε αποστάσεις ανά 8 - 10 cm  για να συγκρατούν τους αγωγούς ομοιόμορφα. Προσδένουμε τον αγωγό του διπόλου πάνω στο ερταλόν με μικρά κομμάτια σύρματος περιελιγμένα γύρω από τους αγωγούς των διπόλων (φωτό).   (Κατασκευή de SV1AHH).

Μη ξεχάσετε την αυτοβουλκανιζόμενη ταινία....

Κέντρο έξι διπόλων balun 1:1  (κατασκευή SV1AHH)Αποστάτης αγωγών έξι διπόλων από ερταλόν (κατασκευή SV1AHH)
Απλό κέντρο τριών διπόλωνΑπλό κέντρο και μονωτήρες εμπορίου


                                                           Κλικ στη φωτό για μεγέθυνση.

73 de SV1AHH