3

*** Όλα τα κείμενα των 380 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Για επίτευξη της μέγιστης ισχύος.

Αν η κάθοδος (γραμμή μεταφοράς) που τροφοδοτεί την κεραία έχει την ίδια σύνθετη αντίσταση με αυτήν της κεραίας, τότε επιτυγχάνεται η μέγιστη μεταφορά της ισχύος του πομπού στην κεραία. 

 Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι αν χρησιμοποιήσουμε ένα δίπολο μισού μήκους κύματος σε ευθεία γραμμή, τότε η σύνθετη αντίσταση στη συχνότητα συντονισμού του είναι 73 Ohms. Σαν παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ένα δίπολο μισού μήκους κύματος και ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι ένα δίπολο κατά προσέγγιση 20 μέτρων το οποίο συντονίζει στους 7 Mhz (40 μέτρα). Το δίπολο αυτό παρουσιάζει αντίσταση ακριβώς 73 Ohms. Εμείς αναφερόμαστε σε 75 Ohms κατά προσέγγιση. Για να μεταφερθεί όλη η ισχύς του σταθμού στην κεραία αυτή θα πρέπει η κάθοδος που θα χρησιμοποιηθεί να έχει σύνθετη αντίσταση 73 Ohms ή κάποια πολύ κοντινή τιμή. Αν συμβαίνει αυτό τότε αναφέρουμε ότι η κάθοδος έχει προσαρμοστεί ή είναι προσαρμοσμένη σωστά στην κεραία.  

Στην ανάρτησή μας με τίτλο  «Μετατροπέας 50 σε75 Ohms» παρουσιάζουμε έναν μετατροπέα που κατασκευάσαμε για να είναι εφικτή η απόλυτη προσαρμογή μιας συνήθους καθόδου 50 Ohms σε ένα δίπολο μισού μήκους κύματος με αντίσταση 73 Ohms. Οι έξοδοι των πομπών είναι τυποποιημένες 50 Ohms. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί η απόλυτη μεταφορά ισχύος από τον πομπό στην κάθοδο των 50 Ohms και με τον μετατροπέα στην κεραία των 73 Ohms. Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη μεταφοράς όλης της ισχύος χωρίς απώλειες από τον πομπό στο δίπολο που είναι  τοποθετημένο σε ευθεία γραμμή. Αν το δίπολο τοποθετηθεί σε διάταξη “inverted V”, τότε μεταβάλλεται η αντίσταση του ανάλογα με τη γωνία τοποθέτησης των κλάδων αυτού. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα κύματα που παράγονται από την έξοδο του πομπού τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός στην κάθοδο και κατά συνέπεια στην κεραία. Όταν λοιπόν η γραμμή μεταφοράς είναι προσαρμοσμένη επακριβώς με την κεραία (όσον αφορά τις σύνθετες αντιστάσεις τους), τότε η εναλλασσόμενη τάση είναι η ίδια σε όλα τα σημεία της καθόδου. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις μικρές πτώσεις τάσεις όσο προχωράει το σήμα στην κάθοδο λόγω της μικρής Ωμικής αντίστασης που παρουσιάζεται στους αγωγούς της καθόδου, αλλά αυτές είναι ασήμαντες. Η ένταση θα παρουσιάζει και αυτή ίδιες τιμές κατά μήκος όλης της καθόδου αφού η τάση είναι ίδια και η αντίσταση αμελητέα. Αν υπήρχε η δυνατότητα πρακτικά να τοποθετούσαμε κατά μήκος μίας καθόδου μερικά αμπερόμετρα και βολτόμετρα σε τακτά διαστήματα, τότε θα παρατηρούσαμε ότι τα βολτόμετρα μεταξύ τους θα έδειχναν τις ίδιες τιμές. Το ίδιο θα συνέβαινε και με τα αμπερόμετρα. Η κάθοδος αυτή ονομάζεται μη συνηχούσα ή συντονισμένη. Η κάθοδος αυτή εκπληρώνει τη συνθήκη που απαιτείται για τη μέγιστη μετάδοση ισχύος. 

  Αν η σύνθετη αντίσταση της γραμμής μεταφοράς (κάθοδος) δεν είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση της κεραίας, τότε η κάθοδος είναι ασυντόνιστη (απροσάρμοστη) και η ισχύς του πομπού δεν απορροφάται όλη από την κεραία. Η ποσότητα της ισχύος που εκπέμπεται από την κεραία είναι ανάλογη με τη σχέση των αντιστάσεων καθόδου και κεραίας. Η ισχύς που δεν εκπέμπεται ανακλάται στην είσοδο της κεραίας και επιστρέφει μέσω της καθόδου στον πομπό. Αυτή η ανακλώμενη ισχύς ή αλλιώς επιστρεφόμενη είναι τα γνωστά μας στάσιμα κύματα που αναφέρονται συχνά-πυκνά από όλους μας. Η απροσάρμοστη ή αλλιώς μη συντονισμένη γραμμή διαρρέεται από δύο κύματα το άμεσο ή προσπίπτον και το ανακλώμενο.  Την γραμμή αυτή (κάθοδο) την ονομάζουμε συνηχούσα γραμμή. Τα δύο κύματα αυτά (το προσπίπτον και το επιστρεφόμενο) συνδυάζονται και προκύπτει το στάσιμο κύμα. Αυτό έχει δυσάρεστα αποτέλεσμα στην εκπομπή αλλά και στον πομπό.