3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Φάσμα συχνοτήτων εκπομπών

Το φάσμα συχνοτήτων εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών εκτείνεται από τους 30 Khz έως τους 3.000 Mhz.

Η μετάδοση μεταξύ των 30 Khz και 300 Khz (χαμηλές συχνότητες) γίνεται με έρπον κύμα εδάφους και η εμβέλεια επικοινωνίας είναι μικρή.

Η περιοχή φάσματος μεταξύ 300 Khz και 3 Mhz χαρακτηρίζεται σαν περιοχή μεσαίων συχνοτήτων η μετάδοση γίνεται και εδώ με κύματα εδάφους κατά τη διάρκεια της ημέρας και η εμβέλεια κυμαίνεται από 20 έως 700 Km. Κατά τη διάρκεια όμως της νύκτας η εμβέλεια των σταθμών αυξάνεται θεαματικά έως και 1.500 Km λόγω της ιονοσφαιρικής μετάδοσης. Υπάρχει όμως επηρεασμός από τις ηλιακές κηλίδες, την εποχή και τον καιρό. Οι ανώτερες συχνότητες της περιοχής αυτής έχουν καλλίτερο πλεονέκτημα ιονοσφαιρικής μετάδοσης.

Το φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 3 Μhz και 30 Mhz είναι η ζώνη των «βραχέων» θεωρούνται υψηλές συχνότητες η εμβέλεια του κύματος εδάφους είναι ελάχιστη η δε μετάδοση με ανάκλαση στην ιονόσφαιρα είναι εξαιρετικά ασταθής η μετάδοση γίνεται ως επί το πλείστον με κύματα χώρου.

Μεταξύ των 30 Mhz και 300 Mhz η αναφορά γίνεται για πολύ υψηλές συχνότητες και η μετάδοση αποκλείεται με κύματα εδάφους και με τη βοήθεια της ιονόσφαιρας.  Τα κύματα χώρου παίζουν σημαντικό ρόλο για την εμβέλεια του σταθμού.

Από 300 Mhz έως 3.000 Mhz (3Ghz) είναι το φάσμα των υπερσυχνοτήτων και η μετάδοση γίνεται και εδώ με κύματα χώρου. Η εμβέλεια και εδώ είναι μικρή αφού η ιονοσφαιρική ανάκλαση αποκλείεται.