3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

International YL-Activity to mark the World Women’s Day 2020

Μέρος φορητών από τη 
συλλογή του Blogger.
For the sevents time, the DARC’s YL group is organizing an international YL-Activity at the International Women’s Day on: 
Sunday, March 8th, 2020 from 15:00 until 19:00 UTC (16:00 until 20:00 MEZ) on 20m, 40m and 80m in SSB & CW. 
The scope of this activity is to make as many as possible contacts with YLs. The points per QSO are allocated according to the scheme below.
 All participants who submit their log will receive a participant’s award in .pdf format free of charge. 

Points :
There are two participant categories: OM and YL.
Points awarded per QSO:
  
YL
OM
1 point
YL
YL
3 points
OM
OM
0 points

Scope of activity:
We would like to encourage a large number of YLs to be active and on the air during the 4 hours of this activity.

ALL Participants send their log to Karin DL2LBK (karin@wraase.com)

The logs shall be in chronological order and must contain QSO date, -time (in UTC), band, mode, call of QSO partner, name of the YL, RST and the points claimed.

Submission deadline is: April 8, 2020
The log may be emailed as an excel file in the following form (use your callsign as filename):

Name:
Callsign :
Email :

QSO
DATE
Time UTC
Band
Mode
Callsign
Name
Report
Points

The awards will be mailed after evaluation of the submitted logs.
The award ranking list will be published in the CQ DL and on www.darc.de/yl.

We wish all participants good luck and many successful contacts!

33 + 73 + 55 de
Karin DL2LBK & Heike DL3HD