3

*** Όλα τα κείμενα των 380 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

IAFA (Διεθνές βραβείο AirFields)

Στην ανάρτησή μας: http://sv1ahh.blogspot.com/2020/11/iafa.html έχουμε αναφερθεί εκτενώς τι είναι το βραβείο IAFA. Στην παρούσα ανάρτηση παραθέτουμε το αρχικό κείμενο του διαγωνισμού 2021, σε επόμενη ανάρτηση θα παρουσιασθούν οι όροι και η ηλεκτρονική διεύθυνση των διπλωμάτων. 

Το IAFA (International AirFields Award) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα διπλωμάτων που περιλαμβάνει τα εθνικά προγράμματα των συμμετεχουσών χωρών. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τη λέσχη ραδιοερασιτεχνών-αεροπόρων "Ο Πέμπτος Ωκεανός" για αδειοδοτημένους ραδιοερασιτέχνες και έχει σχεδιαστεί για να διαδώσει ερασιτεχνικές ραδιοεπικοινωνίες και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ραδιοερασιτεχνών να καθιερώσουν αμφίδρομες ραδιοεπικοινωνίες και παρατηρήσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς σε περιοχές αεροδρομίου και γειτονικές περιοχές εντός των τετραγώνων των εντοπιστών QTH. Για τα διπλώματα IAFA, οι ραδιοεπικοινωνίες γίνονται δεκτές μόνο από τα QTH αεροδρομίων που έχουν εγγραφεί στο ICAO (ICAO), IATA (IATA) και στο πρόγραμμα IAFA.

Η προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή αμφίδρομων ραδιοεπικοινωνιών με ερασιτέχνες σταθμούς που λειτουργούν από τα προαναφερόμενα αεροδρόμια QTH, στα οποία (εν όλω ή εν μέρει) λειτουργούν αεροδρόμια και ελικοδρόμια.

 Ο σκοπός του προγράμματος: 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ ραδιοερασιτεχνών όλων των χωρών του κόσμου, η ενίσχυση της φιλίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της εμπιστοσύνης. Αυξημένο ενδιαφέρον για αεροπορικά και ραδιοφωνικά αθλήματα. 

Διαχείριση του προγράμματος: 

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο διευθυντής του προγράμματος EU1EU (Igor).

Ο διευθυντής οργανώνει το έργο του προγράμματος. 

Η Διεύθυνση Προγράμματος συνεδριάζει μία φορά το μήνα για να συζητήσει τρέχοντα θέματα, διπλώματα και βραβεία.

Ο Διευθυντής Προγράμματος της IAFA διορίζεται από το Συμβούλιο του Πέμπτου Ωκεανού Ομίλου και εγκρίνει την υποψηφιότητά του στο συνέδριο του συλλόγου.

Για την Ελλάδα διευθυντής του προγράμματος είναι ο SV1GGF. 

Για όλες τις ερωτήσεις που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση IAFA.

Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα IAFA μιας νέας χώρας ορίζεται από μια ξεχωριστή διάταξη και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πέμπτου Ωκεανού Ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της IAFA.

Πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συμμετέχοντες. 

Για να αυξήσει το ενδιαφέρον των ραδιοερασιτεχνών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα IAFA, η διεύθυνση του προγράμματος αναπτύσσει ένα πρόγραμμα βραβείων τόσο για τους ενεργοποιητές όσο και για τους υποψηφίους.

Η αρχική μορφή του βραβείου είναι ηλεκτρονικά διπλώματα για έναν ορισμένο αριθμό ενεργοποιημένων ή ενεργοποιημένων αεροδρομίων. Τέτοια διπλώματα αποκτώνται μέσω του Διαδικτύου του προγράμματος IAFA. Αυτοκόλλητα εκδίδονται σε διπλώματα για έναν ορισμένο αριθμό ενεργοποιημένων / ενεργοποιημένων αεροδρομίων.

Η επόμενη κατηγορία βραβείων είναι οι πλάκες.

Επιπλέον, υπάρχουν βραβεία για ειδικά επιτεύγματα ραδιοερασιτεχνών κατά την εφαρμογή του προγράμματος IAFA - για τις ημέρες δραστηριότητας και ανταγωνισμού.

Κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα IAFA αναπτύσσει τον δικό της κανονισμό για το εθνικό πρόγραμμα IAFA, ο οποίος ορίζει τους όρους για την εφαρμογή των διπλωμάτων και των βραβείων για τη συμμετοχή των ραδιοερασιτεχνών στα εθνικά προγράμματα.

Διευθυντής του SVIAFA είναι ο συνάδελφος SV1GGF (Γιώργος Πετράκης) μέλος του 5th Ocean Club. 

Ένα από τα πιο σημαντικά contest ενεργοποιήθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2020 με διαμορφώσεις CW και SSB σε όλες τις μπάντες των βραχέων εκτός από τις WARC περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αυτόν υπάρχουν στη σελίδα :  http://www.iafa.info/iafa-day-2020-contest/

Για τα subgroups του προγράμματος υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στη σελίδα: https://iafa.groups.io/g/main/subgroups 

Μέλη του 5th Ocean Club από τη χώρα μας είναι:

SV1AHH - Πολύδωρος Σταυρόπουλος #555  (Leader)

SV1GGF - Γιώργος Πετράκης #556 (Διευθυντής SVIAFA)

SV3GLL - Ζαχαρίας Βελίσσαρης # 595

SV1QA Νικόλαος Κουφαδάκης # 612 

SV1ME Μάνος Σκλιβάνος # 613.