Τι είναι το Elevation και τι το Azimuth.


Click στην εικόνα για μεγέθυνση γιατί επιβεβαιώνεται ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις...
Δύο χρήσιμες έννοιες για κάθε ερασιτέχνη που επιθυμεί να σχεδιάσει διαγράμματα ακτινοβολίας. Σε επόμενες αναρτήσεις παρουσιάζονται εξαιρετικά επιστημονικά λογισμικά με τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους διαγράμματα ακτινοβολίας οποιασδήποτε κεραίας ή και απωλειών καθόδων αρκεί να καταχωρίσουμε με προγραμματισμό τις σχέσεις που διέπουν την ακτινοβολία κάθε κεραίας. Οι μαθηματικές σχέσεις βρίσκονται εύκολα  στο διαδίκτυο. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος αρκεί να προσαρτιστούν τα απαραίτητα πρόσθετα στο λογισμικό.