Πήραν θέση στο Shack μας...

Λένε: "Μία εικόνα χίλιες λέξεις" !!!

Διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους οι 2X8122 σε διάταξη Push Pull σε Home Made κατασκευή. Το βατόμετρο μέτραγε 600 Watts στα 2 KVolt ανοδική τάση. Για το συγκεκριμένο τύπο λυχνίας έχουμε αφιερώσει σχετική ανάρτηση στη διεύθυνση : https://sv1ahh.blogspot.com/2019/07/8122.html