3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Τι είναι το decibel (dΒ) ;

Το άρθρο αυτό  έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους νέους συναδέλφους, που για πρώτη φορά ασχολούνται με κεραίες σταθμών, για αυτήν τη μονάδα μέτρησης και το πόσο σημαντική είναι. Καθημερινά διαβάζουμε στο s-meter το σήμα των άλλων σταθμών σε dB αλλά και αναφέρουμε την απολαβή της κεραίας μας πάλι σε dB. Δεν συναντάμε εύκολα στη βιβλιογραφία ούτε και στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες.
Για ευκολία μας, έχει αποφασισθεί η απολαβή της κεραίας να εκφράζεται σε decibel (dΒ). Η μονάδα αυτή είναι εξαιρετικά πρακτική για μετρήσεις σχέσεων ισχύος. Ένα dΒ αναπαριστά μία μικρή πτώση ή αύξηση της «δύναμης» του σήματος.  Τα 20 dΒ αύξηση ενός σήματος αντιστοιχούν μια σχέση ισχύος 100:1. Αν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, τότε:  dΒ=10 log.(P1/P2) φαίνεται από τη σχέση ότι ντεσιμπέλ είναι 10 φορές ο λογάριθμος της σχέσης των ισχύων δυο θέσεων μιας αρχικής και μιας τελικής.

Μερικά παραδείγματα :
Αν μειωθεί η ισχύς εκπομπής στο μισό τότε το σήμα πέφτει κατά 3 dB.
Αν μειωθεί η ισχύς εκπομπής στο ένα τρίτο τότε το σήμα πέφτει κατά 4.77 dB.
Στη συνέχεια παραθέτουμε σχετικό πίνακα που αφορά είτε μείωση ισχύος, είτε αύξηση:                 
                  

Λόγος Ισχύων σε μείωση
Εξασθένηση ή Απολαβή σε dB
Λόγος Ισχύων σε αύξηση
1
0
1
2 στο μισό
3,01
2 στο διπλάσιο
3 στο 1/3
4.77
3 στο τριπλάσιο
4 στο 1/4
6.022
4 τετραπλάσιο
5 στο 1/5
6.99
5 πενταπλάσιο
6 στο 1/6
7,78
6 εξαπλάσιο
7 στο 1/7
8,45
7 επταπλάσιο
8 στο 1/8
9,03
8 οκταπλάσιο
9 στο 1/9
9,54
9 εννιαπλάσιο
10 στο1/10
10
10 δεκαπλάσιο


Ένα δίπολο μισού μήκους κύματος παρουσιάζει απολαβή 2.14 db. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά «αυξάνει» την ισχύ μας λιγότερο από το μισό. Μια κεραία με μήκος ίσο με εννέα μήκη κύματος παρουσιάζει απολαβή 7 db. Εδώ όμως δημιουργείται μια λέπτυνση του λοβού ακτινοβολίας που σαν αποτέλεσμα έχει κάποια σχετικά μεγάλη κατευθυντικότητα. 
Μια κατευθυνόμενη με τρία στοιχεία συνολικά (ανακλαστήρα, δίπολο, κατευθυντήρα) παρουσιάζει απολαβή 7 dB περίπου. Αυτό όμως είναι περίπου γιατί η απόσταση των στοιχείων μεταξύ τους αυξομειώνει την απολαβή.
Αν υποθέσουμε ότι αυξάνουμε τα στοιχεία σε 5 τότε η απολαβή γίνεται 9 dB.
Μια Yagi με 10 στοιχεία συνολικά παρουσιάζει απολαβή 13 dB. Αν μιλήσουμε για μια άλλη με 20 στοιχεία τότε η απολαβή της είναι 19 dB. Από τα αριθμητικά αυτά παραδείγματα βλέπουμε ότι η κεραία αυξάνει το κέρδος μας σε λήψη και εκπομπή.

73 de SV1AHH