3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Ορθή Ανάγνωση Γέφυρας Διασταυρούμενων Βελόνων.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση των γεφυρών με διασταυρούμενες βελόνες για την αποφυγή λήψης λανθασμένων ενδείξεων. Χρησιμοποιήσαμε την γέφυρα AV-40 της AVAIR για να κάνουμε την μέτρηση και να αναφερθούμε στη σωστή ανάγνωσή της. Η δοκιμή μας έγινε στη μπάντα των UHF (439 Mhz) με κεραία την Diamond 30 και η ισχύς φαίνεται στο όργανο να είναι 100 Watts.


Η γέφυρα AV-40 (Cross Needle Type SWR & Power Meter) έχει τη δυνατότητα να μετράει την οδεύουσα ισχύ (Pf), την ανακλώμενη (Pr) αλλά και τα στάσιμα (SWR)* ταυτόχρονα στο ίδιο όργανο με δύο βελόνες που έχουν αντικριστές πορείες (διασταυρούμενες).  Τρεις ακριβείς μετρήσεις ταυτόχρονα στο ίδιο όργανο !!! 
*SWR (Standing Wave Ratio) (Click στις φωτο για μεγέθυνση).

Ο διακόπτης που υπάρχει κάτω από το όργανο είναι ένας επιλογέας ισχύος δύο θέσεων (High και Low). Στο High μετράει έως 150 Watts ενώ στο Low έως 15 Watts. Τα χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι:

Frequency Range : 144 - 470MHz (AV-40)
Impedance : 50 Ohms
Power : 0 - 15W / 0 - 150W switched
Measures forward / reflected power + VSWR
Sensitivity : 3W for full scale deflection
Accuracy : 10% at full scale
Sockets : SO-239
Size : 85 x 87 x 95mm
Weight : 280g

Στην φωτογραφία παρατηρούμε ότι στην αριστερή κλίμακα διαβάζουμε περίπου 100 Watts ως ισχύ εξόδου ενώ στην δεξιά κλίμακα διαβάζουμε την ανακλώμενη ισχύ που είναι σχεδόν 10 Watts.  
Ο λόγος των στασίμων (SWR) είναι  περίπου 1,9 όπως παρουσιάζεται πάνω ακριβώς στη διασταύρωση των δύο βελόνων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει η ανάγνωση να γίνεται κάθετα με την πρόσοψη του οργάνου και όχι υπό κάποια γωνία (δεξιά αριστερά ή πάνω κάτω) για να μην υπεισέλθει σφάλμα εκ παραλλάξεως. 

Αναφερόμαστε σε λόγο γιατί τα στάσιμα δίδονται από τον τύπο:

Pf = οδεύσουσα ισχύς
Pr = ανακλώμενη ή επιστρεφόμενη ισχύς

Παρατηρώντας στον παρακάτω πίνακα για λόγο στασίμων 1,9 οι απώλειες είναι 9,6%. Αν αφαιρέσουμε από τα 100 Watts το 9,6% προκύπτουν περίπου 90 Watts οδεύσουα. Επομένως η ένδειξη της ανακλώμενης ισχύος στη δεξιά κλίμακα του οργάνου  είναι σωστή, (λιγότερα από 10 Watts στη δεξιά βελόνα του οργάνου). 

Αν αφαιρέσουμε τα ανακλώμενα (10 Watts) από τη συνολική ισχύ του πομποδέκτη (100 Watts) εκπέμπεται το υπόλοιπο από την κεραία δηλαδή το 90,4% της ισχύος (περίπου 90 Watts) όπως προκύπτει από τον πίνακα. 

Το 9,6% είναι η ανακλώμενη ισχύς δηλαδή τα 10 Watts περίπου όσα κατά προσέγγιση δείχνει και η γέφυρα στασίμων στο δεξί όργανο.
Στην περίπτωση των 100 Watts εκπέμπονται τα 90 με SWR = 1,9

Για τους «δυνατούς λύτες» εφαρμόζουμε την παραπάνω σχέση με κατά προσέγγιση ενδείξεις για ευκολία στις πράξεις:
Pf = 100 Watts
Pr = 10 Watts
Μετά τις πράξεις ο αριθμητής ισούται με 13,16 και ο παρανομαστής με 6,84. Το πηλίκο αυτών των δύο είναι 1,92
Τα στάσιμα (SWR) υπολογίζονται πλέον και με το χέρι βάσει του παραπάνω τύπου όσο ακριβώς έδειξε και η γέφυρα, δηλαδή 1,9.

* ERP = ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΠΙ ΤΙΣ %
* LOSS = ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

SWR READING
% OF LOSS
ERP*
1.0:1
0.0%
100.0%
1.1:1
0.2%
99.8%
1.2:1
0.8%
99.2%
1.3:1
1.7%
98.3%
1.4:1
2.8%
97.2%
1.5:1
4.0%
96.0%
1.6:1
5.3%
94.7%
1.7:1
6.7%
93.3%
1.8:1
8.2%
91.8%
1.9:1
9.6%
90.4%
2.0:1
11.1%
88.9%
2.1:1
112.6%
87.4%
2.2:1
14.1%
85.9%
2.3:1
15.5%
84.5%
2.4:1
17.0%
83.0%
2.5:1
18.4%
81.6%
2.6:1
19.8%
80.2%
2.7:1
21.1%
78.9%
2.8:1
22.4%
77.6%
2.9:1
23.7%
76.3%
3.0:1
25.0%
75.0%
4.0:1
36.0%
64.0%
5.0:1
44.4%
55.6%
6.0:1
51.0%
49.0%
7.0:1
56.3%
43.8%
8.0:1
60.5%
39.5%
9.0:1
64.0%
36.0%
10.0:1
66.9%
33.1%

 Στη συνέχεια παραθέτουμε άλλη μία εικόνα για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό πως γίνεται η μέτρηση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις αυτή τη φορά είναι διαφορετικές και τα στάσιμα είναι 1,7 και όχι 1,3. Αφού διαβάζουμε την ένδειξη στο σημείο που διασταυρώνονται οι δύο βελόνες του οργάνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γέφυρα τοποθετείται στην είσοδο της γραμμής μεταφοράς. Δηλαδή στην έξοδο του πομπού και στην αρχή της καθόδου.
Clcik για μεγέθυνση της εικόνας 

Οπίσθια όψη γέφυρας με την τροφοδοσία για τον εσωτερικό φωτισμό της...


Πολλά 73 de SV1AHH.