3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Κωδικοί Επικοινωνίας (CODE 92) ...

Το 1859, στην Αμερική  καθορίστηκαν οι "92 κωδικοί" που προσμετρώνται από τον αριθμό 1 έως και τον 92 όπου ο κάθε ένας από αυτούς είχε ιδιαίτερη σημασία για την επικοινωνία μεταξύ των ραδιοτηλεγραφητών των αμερικανικών σιδηροδρόμων.
Αυτοί οι κωδικοί πρόσφεραν συντμήσεις και εξοικονόμηση λέξεων και χρόνου – ταχύτητα - στην επικοινωνία μεταξύ των σταθμών του τραίνου.
Οι κωδικοί αυτοί σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται το 1970  που σταμάτησαν οι ραδιοτηλεγραφητές στα τραίνα. Από τότε άρχισαν να τα χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες στα σήματα μορς. Ο πιο δημοφιλής που υιοθετήθηκε από εμάς τους ραδιοερασιτέχνες είναι ο αριθμός 73 που σημαίνει φιλικούς χαιρετισμούς. Αργότερα και με την πάροδο των χρόνων προστέθηκαν και άλλοι στη λίστα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μέρος των κωδικών με τις έννοιες τους στα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Οι υπόλοιποι κωδικοί που δεν αναφέρονται εδώ είχαν αποκλειστική χρήση για την επικοινωνία στα τραίνα…

1 Wait a moment                             = Αναμείνατε λίγο
2 Important Business                       = Σημαντική απασχόληση
3 What time is it?                             = Τι ώρα είναι ;
4 Where shall I go ahead?              = Που πρέπει να προβώ ;
5 Have you business for me?          = Έχεις κάτι για μένα ;
6 I am ready                                    = Είμαι έτοιμος.
7 Are you ready?                            = Είσαι έτοιμος ;
12 Do you understand?                  = Καταλαβαίνεις
13 I understand                               = Καταλαβαίνω
14 What is the weather?                 = Πως είναι ο καιρός
17 Lightning here                            = Αστράφτει εδώ
18 What is the trouble?                   = Ποιο είναι το πρόβλημα ;
21 Stop for a meal                           = Σταματάμε για γεύμα (κατεδάφιση)
22 Wire test                                     = Έλεγχος καλωδίωσης
23 All copy                                       = Ελήφθησαν όλα   
24 Repeat this back                         = Επαναλάβατε
25 Busy on another wire                  = Απασχολημένος
26 Put on ground wire                     = Γειώστε το καλώδιο
27 Priority, very important               = Δώστε Προτεραιότητα, πολύ σημαντικό
28 Do you get my writing?               = Έλαβες το κείμενο μου ?  
29 Private, deliver in sealed envelope   =Προσωπικό σε σφραγισμένο φάκελο.
30 No more (end)                            = Τίποτε άλλο (τέλος)
32 I understand that I am to …        = Καταλαβαίνω
* 33 Love sealed with friendship and mutual respect between one YL and another YL, (was coined by Clara Reger)
34 Message for all                           = Μήνυμα για όλους  
35 You may use my signal to answer this = Μπορείς να χρησιμοποιείς το σήμα μου
                                                                    για να απαντήσεις σε αυτό
73 Best regards                                = Με τις καλλίτερες ευχές-Φιλικοί χαιρετισμοί
88 Love and kisses                           = Αγάπη και φιλιά
91 Superintendent's signal                = Πολύ δυνατό σήμα
92 Deliver promptly                           = Δώστε αμέσως
134 Who is at the key?                     = Ποιος είναι στο χειριστήριο ;

*** Μετά το 1920 προστέθηκαν και άλλοι κωδικοί έως και το 150 αλλά και αυτοί είχαν να κάνουν με χρήση στα τραίνα και πλοία.


Πολλά 73 de SV1AHH.