Σήματα Μορς.Αγγλικό Μορσικό
  
                       

                                                        Ελληνικό Μορσικό

 Α     . _
 Β     _ …
 Γ     _ _ .
 Δ      _ . .
 Ε      .
 Ζ      _ _ . .
 Η      . . . .
 Θ      _ . _ .
 Ι       . .
 Κ      _ . _
 Λ      . _ . .
 Μ     _ _
Ν      _ .
Ξ      _ . . _
Ο     _ _ _
Π     . _ _ .
Ρ      . _ .
Σ      . . .
Τ      _
Υ      _ . _ _
Φ      . . _ .
Χ      _ _ _ _
Ψ      . . _
Ω      . _ _