Ακόμη ένα δίπλωμα στο μορσικό χειριστήριο για τον Blogger.

Άλλο ένα δίπλωμα προστέθηκε στη συλλογή του blogger. Αφορά συνομιλίες με μορσικό χειριστήριο που έγιναν στο σύνολο των χωρών της Ασίας και προβλεπόταν από τους όρους που έχει οριοθετήσει το αντίστοιχο Award της ιστοσελίδας e-QSL (Οκτώβριος 2019). Οι ραδιοεπαφές έγιναν σε όλες σχεδόν τις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες των βραχέων με mode CW. Ευχαριστούμε πολύ της προαναφερόμενη ιστοσελίδα και τους εθελοντές που υποστηρίζουν τη λειτουργία της.