Πως Μπορώ να Γίνω Ραδιοερασιτέχνης ?

Το να γίνει κάποιος ραδιοερασιτέχνης είναι πολύ εύκολο αρκεί να έχει το "μεράκι" για επικοινωνία. Η εμβέλεια και οι δυνατότητες για συνομιλίες εκτείνονται από τα όρια του δήμου του έως και ολόκληρου του πλανήτη. Ο πειραματισμός και οι κατασκευές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή αυτού του Hobby. Οι κατασκευές πομποδεκτών αλλά και αυτές των διαφόρων κεραιών δίνουν την αίσθηση της ευχαρίστησης. 


Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με εκπομπές στα FM ή στα Μεσαία Κύματα (ΑΜ) για την μετάδοση μουσικής αφιερώσεων, διαφημίσεων κ.α... Το ενδιαφέρον μας είναι αποκλειστικά οι κατασκευές οι δοκιμές, οι πειραματισμοί και βέβαια οι συνομιλίες με μικρόφωνο, με χειριστήριο (σήματα μορς) ή και με τη χρήση υπολογιστή κ..λπ. 

Στις περιοχές των βραχέων κυμάτων που επιτρέπεται η εκπομπή σε ραδιοερασιτέχνες υπάρχει η δυνατότητα επαφών με ολόκληρο τον πλανήτη μέσω της Ιονόσφαιρας. Στις πιο υψηλές συχνότητες η εμβέλεια πέφτει σημαντικά μέχρι στις πολύ υψηλές που οι συνομιλίες γίνονται μέσω δορυφόρου. Για να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης πρέπει να αποκτήσει το πτυχίο για να μπορεί να κάνει χρήση ασυρμάτων, καθώς επίσης και άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης σταθμού

Μετά το πτυχίο και την άδεια, απαιτείται ένας οικονομικός εξοπλισμός που αρχικά μπορεί να ξεκινάει από ένα VHF - UHF με το τροφοδοτικό του και μια κεραία συνολικού κόστους όλων αυτών γύρω στα 400 με 500 ευρώ. 

Για την απόκτηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη απαιτείται μόνο μια εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Πρέπει  να απαντηθούν επιτυχώς οι 80 από τις 100 ερωτήσεις που τίθενται μπροστά σε Υπολογιστή. 

Στην ιστοσελίδα του Υ.Μ.Ε. έχουν αναρτηθεί από αρχές Απριλίου 2012 η ύλη και οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους για τις εξετάσεις απόκτησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. 
Θα βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και τις σχετικές πληροφορίες, στα 2 αρχεία PDF στο κάτω μέρος της σελίδας :

Καλή επιτυχία και πολλά 73 de SV1AHH...