Υπολογισμός - Κατασκευή Kεραίας (Antenna) τύπου GROUND PLANE για VHF

Από την ιστοσελίδα
https://www.radiocomtoledo.com
 Απλή κατασκευή κεραίας Ground Plane για εκπομπή στα VHF ή UHF με πολύ μικρό κόστος πάνω σε "κονέκτορα" σασιού. Ο υπολογισμός γίνεται με μονάδες σε μεγακύκλους (π.χ 145 Mhz).  
 Ο τύπος υπολογισμού είναι L=71,25/f.
f = συχνότητα σε Μhz
Στην ιστοσελίδα του συναδέλφου (John) M0UKD υπάρχει εφαρμογή υπολογισμού τέτοιου τύπου κεραιών. Βρίσκεται στο επόμενο Link: https://m0ukd.com/

Το αποτέλεσμα είναι σε μέτρα αλλά κόβουμε όπως βλέπουμε στο παρακάτω παράδειγμα το κεντρικό στοιχείο ελάχιστα χιλιοστά μεγαλύτερο για να "ρυθμίσουμε" όταν τοποθετηθεί η κεραία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κόβουμε μικρομετρικά (σε mm) το πάνω μέρος του κεντρικού στοιχείου ώστε τα στάσιμα να πέσουν  χαμηλά "μετράμε και κόβουμε".

[παράδειγμα - αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να συντονίζει στους 145 Mhz τότε : 71,25/145= 0,49 μέτρα. Θα κόψουμε όμως το κάθετο στοιχείο λίγο μεγαλύτερο στα 51 cm  για να έχουμε περιθώριο ρυθμίσεων στασίμων με κόψιμο...]
 


Click στις φωτό για μεγέθυνση
GL & 73 de SV1AHH