Οδηγίες για μία Καλή Τοποθέτηση Κεραίας Εκπομπής στο Αυτοκίνητο (mobile)

Η τοποθέτηση της κεραίας εκπομπής στο αυτοκίνητο είναι εύκολη υπόθεση αρκεί να έχουμε την ανάλογη διάθεση. Χρειαζόμαστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από ξεχωριστή ασφάλεια μέσα στην καμπίνα που ο ηλεκτρολόγος του αυτοκινήτου μας μπορεί να εγκαταστήσει. Με την παροχή αυτή θα τροφοδοτήσουμε τον πομποδέκτη μας. Τα καλώδια και η ασφάλεια πρέπει να είναι κατάλληλα για παροχή ρεύματος 25 έως 30 Amperes. Έτσι θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε άνετα έναν πομποδέκτη 100 Watts.

 Αν πρόκειται για πομποδέκτη με τη μισή ισχύ θα πρέπει να ζητήσουμε τα αντίστοιχα για 15 Amperes.  Συμβουλευόμαστε και το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για την κατανάλωση ρεύματος του πομποδέκτη. Η σύνδεση του πομποδέκτη μας γίνεται στην εγκατάσταση του ρεύματος που κάναμε στο αντίστοιχο βύσμα τροφοδοσίας.
Η κεραία τοποθετείται συνήθως πάνω στην οροφή ή στο πίσω φτερό του οχήματος. Υπάρχουν κεραίες που έχουν για βάση έναν πολύ ισχυρό μαγνήτη και ο οποίος  τοποθετείται πάνω στην οροφή του οχήματος. 
Μαγνητική Βάση Κεραίας mobile
 Η απόδοση τους όμως δεν είναι η καλλίτερη δυνατή. Λείπει από αυτές τις κεραίες η γείωση που θα είχαν αν είχε τοποθετηθεί η ειδική βάση στο φτερό ή στην οροφή με τρύπα. Αν δεν λυπόμαστε το αυτοκίνητο θα πρέπει να κάνουμε τρύπα για την τοποθέτηση της βάσης της κεραίας. Η απόδοση αυξάνει κατακόρυφα σε σχέση με τις μαγνητικές. Υπάρχουν βάσεις τύπου χούφτας που τοποθετούνται στο χείλος του πορτμπαγκάζ. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να ξύσουμε το χρώμα στην κάτω μεριά (μέσα από την πόρτα) που δεν φαίνεται, προκειμένου να κάνει επαφή η βίδα στήριξης της «χούφτας». Έτσι γειώνεται η κεραία πολύ καλά στο αυτοκίνητο. Σημεία τοποθέτησης έχουμε πάρα πολλά. Προτιμάμε η κεραία να μπει κάπου κεντρικά ώστε ο λοβός να μην παρουσιάζει συγκεκριμένη κατευθυντικότητα. 
 Αν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στο  κέντρο της πόρτας του πορτμπαγκάζ, τότε ο λοβός ακτινοβολίας έχει κατευθυντικότητα προς τον άξονα του αυτοκινήτου και μπροστά. Πίσω και πλάγια παρουσιάζεται μικρή εξασθένηση. Μερικές φορές τοποθετούμε έξτρα καλώδιο (χοντρό) για να γειώσουμε με σταθερότητα τη βάση της κεραίας στο αμάξωμα.
Στη συνέχεια περνώντας στη ρύθμιση της κεραίας χρειαζόμαστε μια γέφυρα στασίμων, προκειμένου να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το μήκος της κεραίας ώστε να πετύχουμε τα λιγότερα στάσιμα στην επιθυμητή συχνότητα. Παλιά κόβαμε τώρα ρυθμίζονται με βίδα άλλεν πάνω κάτω. Θυμόμαστε την καλή εποχή του 1985 και μετέπειτα όταν κάναμε τοποθετήσεις στους «Δημήτρηδες++» στη Νεάπολη σε επαγγελματικά οχήματα και ΙΧ το πρόβλημα  που αντιμετωπίζαμε ήταν οι οξειδώσεις των επαφών, μετά κάποιο χρονικό διάστημα.   
Τα στάσιμα που παρουσιαζόντουσαν έκαιγαν την έξοδο του CB. Δεν υπήρχε καλός τρόπος στεγανοποίησης, για την αποφυγή εισροής του νερού στα σημεία γειώσεως της βάσης. Αργότερα βελτιώθηκαν τα υλικά και τα μονωτικά, περάσαμε στην εποχή των VHF με καλλίτερες βάσεις και καλλίτερες λαμαρίνες στα αυτοκίνητα. Η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση αποτρέπει την κακή επαφή και ανάπτυξη στασίμων κυμάτων.  Θα πρέπει να προσέξουμε την ηλεκτροδιάβρωση μετά από καιρό και να λάβουμε κατάλληλα μέτρα. Η ηλεκτροδιάβρωση είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται όταν δύο ή και περισσότερα διαφορετικά μέταλλα έρχονται άμεσα σε επαφή.  Στο σημείο εκείνο παρουσιάζεται οξείδωση και διάβρωση που τρώει τα μέταλλα. Στο σημείο επαφής και όχι μόνο αναπτύσσεται ηλεκτρικό ρεύμα (μεταφορά ηλεκτρονίων) από το ένα μέταλλο στο άλλο με αποτέλεσμα τη διάβρωση των μετάλλων.

Πολλά 73 de SV1AHH.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα πολύ αξιόλογο άρθρο για το ίδιο θέμα του συναδέλφου VE2RMP.

Mobile Antenna Placement

 When selecting a mobile antenna, there are a number of factors which significantly affect the ultimate performance of the antenna. Gain requirements, electrical type, ground plane availability, mounting style and placement, coaxial type and loss ratings, physical size, appearance and surrounding environment are issues to be addressed to ensure the maximum performance from a mobile antenna installation.
The electrical type or design of the mobile antenna is commonly referred to in terms of its wavelength: 1/4 wave, 1/2 wave, 5/8 wave, etc. Each electrical type has a specific radiating pattern to be considered when selecting a mobile antenna. For example, the signal radiating from a 1/4 wave antenna is directed more vertically, thus making it ideal in urban environments where buildings might obstruct the signal. A 5 dB collinear mobile antenna is designed to direct the signal more towards the horizon. This type of antenna is ideal for geographically flat regions where signal coverage is sparse.

Ground plane availability is another critical factor in mobile antenna performance which must be considered when determining the location and type of the antenna. Ground plane requirements vary given the type of mobile antenna and the frequency of operation. A typical 5/8 wave antenna at 150 MHz requires a ground plane at least 42” in diameter. At 450 MHz a 15” diameter ground plane is required, At 800 MHz a minimum of 8” is considered sufficient.

In terms of mounting mobile antennas on a vehicle, there are five general locations: roof, front fender, rear fender, trunk and rear window glass (although other glass mount locations may be used). Of these, the center of an automobile roof is considered the best for mobile antenna placement, followed by the center of the trunk lid, the fenders, then on-glass mounting. This ranking is determined by the amount of ground plane provided by the positioning and clearance from obstruction (i.e., the roof line).

The center of the roof is considered the ideal mounting location, provided the roof is metal.
The diagram below illustrates the effective loss (at 800MHz) due to insufficient symmetrical ground plane.01. Permanent Mount - Center of the roof: 0.0 dB07. Magnetic Mount - Trunk Corner: -3.4 dB
02. Magnetic Mount - Center of the roof: -0.02 dB08. Magnetic Mount - Trunk Center: -2.1 dB
03. Magnetic Mount - Corner of the roof: -0.02 dB09. Permanent Mount - Trunk Center: -2.8 dB
04. On Glass Mount - Upper Center: -0.5 dB10. Trunk Lip Mount - Trunk Center: -2.8 dB
05. On Glass Mount - Middle Center: -1.2 dB11. Magnetic Mount - Corner of the hood: -2.4 dB
06. On Glass Mount - Lower Center: -3.0 dB

A Successful Installation

A successful installation means that all product instructions are read, the right tools are available, and best practices applied. Below are a few tips to ensure your antenna performs as specified.

NMO Mounts: One way of ensuring proper grounding of your antenna system is to clear the paint on the underside of the mounting surface, such as the roof or trunk, with a medium grit sandpaper or other by other means. The NMO mounting hardware is designed to “cut” into the paint, however, paint thickness and total applied mounting torque may make conditions where grounding is insufficient. The VSWR of the mounted antenna is the primary indicator that the ground is poor.

Glass Mounts: Glass mounts have very specific instructions for preparing the glass for an on-glass antenna and should be strictly followed. The most important instructions are to clean the glass avoiding ammonia-based cleaners, glass temperature must be close to room temperature (70 degrees), and after install, the whip should remain off and the mount dry for 24-72 hours. By preparing and installing correctly, you can rest assured knowing that your antenna is not going anywhere.

Tuning: Many users trust that the cutting charts provided with an antenna are absolute. It should be reinforced that cutting charts are guidelines. Ground plane size (a car versus a van), antenna mounting locations (the roof versus the trunk), and even mounting types (permanent roof mount versus magnetic mount versus trunk lip mounts) all have an impact in the tuning of an antenna. Using the cut chart with an economic SWR meter will help ensure the antenna is tuned correctly.