Κατασκευή Κεραίας dual band VHF-UHF

Η κατασκευή της κεραίας που θα παρουσιάσουμε στην ανάρτηση αυτή είναι πολύ εύκολη. Πρόκειται για μια κεραία  vertical που το κατακόρυφο  στοιχείο της έχει ύψος 3λ/4 του μήκους κύματος των 70 cm (430-440Mhz). H κεραία συντονίζει επίσης και στα 2m (144-146 Mhz) ώς ground plane με κατακόρυφο στοιχείο λ/4.
Το εύρος της μπάνταςτων UHF είναι  πολύ μεγάλο και στα άκρα θα παρουσιάζει στάσιμα. Εμείς θα την υπολογίσουμε για τους 435Mhz. Εσείς σε όποια συχνότητα επιθυμείτε.

O τύπος υπολογισμού είναι λ=300\f
λ = μήκος κύματος σε m
f = συχνότητα σε Mhz

Έτσι λοιπόν, λ=300\435=0.689 m

τα 3/4 του μήκους κύματος αυτού είναι 0,689 Χ 3/4 = 0,516m αν μετατρέψουμε σε εκατοστά είναι 51,6cm. Έχουμε αναφέρει ότι το μήκος αυτό επηρεάζεται από το πάχος τους σύρματος ή του αλουμινίου που θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε το στοιχείο. Έτσι θα πρέπει να κοντύνουμε κατά 5 με 6% τα 49 cm. Το τελικό μήκος του κατακόρυφου στοιχείου θα πρέπει να είναι τελικά 49 cm. Μπορούμε να το κόψουμε λίγο μεγαλύτερο στα 51 cm και να κονταίνουμε σταδιακά το στοιχείο μετρώντας στάσιμα μέχρι να φέρουμε την κεραία στην επιθυμητή συχνότητα.

Το μήκος των 49 cm είναι λ/4 για την μπάντα των 2m. Επομένως στις συχνότητες αυτές λειτουργεί ως ground plane. Έχουμε αναφερθεί στην κατασκευή αυτής της κεραίας των 2 μέτρων.
Το μήκος αυτό όπως είπαμε είναι 3 λ/4 για τους 450 Mhz.
Τα radials είναι τέσσερα και θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία 110 μοιρών με το κατακόρυφο στοιχείο. Πιο σαφές γίνεται αν πούμε ότι πρέπει να σχηματίζουν γωνία 70 μοιρών περίπου με τον ιστό.

Το μήκος των 2 radial θα πρέπει να είναι λ/4 για τους 430 Μhz και των άλλων 2 radials θα πρέπει να είναι λ/4 για τους 144 Mhz και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη σχετική μείωση του μήκους τους κατά 6% λόγω πάχους του υλικού. Οπότε τα 2 radials θα τα κόψουμε στα 16,16cm και τα άλλα δυο στα 49 cm. Η σύνθετος αντίσταση που παρουσιάζει είναι 50 Ohms και στις δυο μπάντες. Αυτό σημαίνει ότι ταιριάζει απόλυτα με την αντίσταση της καθόδου και του πομποδέκτη μας.

Η απολαβή της κεραίας αυτής είναι 3db για τα 2m και 5db για τα 70cm. Παρουσιάζεται λίγο παραπάνω από το διπλασιασμό ισχύος εκπομπής. Η κεραία αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά σε ιστό για αύξηση της απολαβής και περιορισμού των παρασιτικών ηλεκτρικών επηρεασμών. Από τη θεωρία συμπεραίνουμε ότι αν τοποθετηθεί σε ιστό 24 μέτρων η απολαβή προσαυξάνεται κατά 6db

Στη επόμενη διεύθυνση υπάρχει μελέτη με διαγράμματα ακτινοβολίας που δείχνουν πως το ύψος επηρεάζει τα στάσιμα και την απολαβή της κεραίας: http://www.ipellejero.es/ 

Αυτό έχει να κάνει με την «ορατότητα» της κεραίας. Η κάθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας για να αποφύγουμε τις απώλειες λόγω του ότι οι συχνότητες σε αυτήν την περιοχή είναι υψηλές. Λάβετε υπ’ όψη ότι η RF τρέχει με την ταχύτητα του φωτός από τον πομπό έως την κεραία, το ίδιο και κατά μήκος της κεραίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα εκπομπής τόσο αυξάνονται οι απώλειες στη γραμμή μεταφοράς.

Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο πολύ καλά ομοαξονικά. Οι κολλήσεις μας θα πρέπει να προσέξουμε να είναι θερμές. Η στεγανοποίηση των συνδέσεων (στους κονέκτορες) είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή των οξειδώσεων.
Η ταινία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η ελαστική αυτοβουλκανιζόμενη της 3Μ που την έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη κατασκευή κεραίας. Ένα μικρό κομμάτι 3-4 cm είναι αρκετό για να τυλίξουμε τον κονέκτορα πολλές φορές τραβώντας την ταινία με δύναμη, για να τυλιχτεί σφικτά η σύνδεση και να στεγανοποιηθεί. Η ταινία μετά από μερικές ημέρες θα στερεοποιηθεί.

GL de SV1AHH