Κατασκευή Κεραίας Ground Plane για τα 70cm

Αν έχουμε τη διάθεση για κατασκευές είναι πολύ εύκολο να προχωρήσουμε στην κατασκευή μιας κεραίας εκπομπής τύπου Ground Plane στους 430 έως 440 Mhz. Το εύρος είναι  πολύ μεγάλο και στα άκρα της μπάντας θα παρουσιάζει στάσιμα. Στην ιστοσελίδα του συναδέλφου (John) M0UKD υπάρχει εφαρμογή υπολογισμού τέτοιου τύπου κεραιών. Βρίσκεται στο επόμενο Link: https://m0ukd.com/ 
Η φωτογραφία είναι από τη σελίδα του John.

Εμείς θα την υπολογίσουμε για τους 435Mhz.
O τύπος υπολογισμού είναι λ=300\f
λ = μήκος κύματος σε m
f = συχνότητα σε Mhz
Έτσι λοιπόν, λ=300\435=0.689 m το ¼ του μήκους κύματος αυτού για Marconi τύπου ground plane είναι 0,689/4=0,172m αν μετατρέψουμε σε εκατοστά είναι 17,2. Έχουμε αναφέρει ότι το μήκος αυτό επηρεάζεται από το πάχος τους σύρματος ή του αλουμινίου που θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε το στοιχείο. Έτσι θα πρέπει να κοντύνουμε κατά 5 με 6% τα 17,2 cm. Το τελικό μήκος του κατακόρυφου στοιχείου θα πρέπει να είναι τελικά 16,16 cm. Μπορούμε να το κόψουμε λίγο μεγαλύτερο στα 17,5 cm και να κονταίνουμε σταδιακά  το στοιχείο μετρώντας στάσιμα μέχρι να φέρουμε την κεραία στην επιθυμητή συχνότητα.
Τα radials είναι τρία ή τέσσερα και θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία 135 μοιρών με το κατακόρυφο στοιχείο. Πιο σαφές γίνεται αν πούμε ότι πρέπει να σχηματίζουν γωνία 45 μοιρών με τον ιστό.
Το μήκος τους θα πρέπει να είναι λ/4 και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη σχετική μείωση του μήκους τους κατά 6% λόγω πάχους του υλικού. Οπότε και τα radials θα τα κόψουμε στα 16,16cm. Η σύνθετος αντίσταση που παρουσιάζει η Ground plane είναι 50 Ohms, πράγμα που σημαίνει ότι ταιριάζει απόλυτα με την αντίσταση της καθόδου και του πομποδέκτη μας.
Η απολαβή της κεραίας αυτής είναι 3db. Παρουσιάζεται ένας διπλασιασμός ισχύος εκπομπής. Η κεραία αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά σε ιστό για αύξηση της απολαβής και περιορισμού των παρασιτικών ηλεκτρικών επηρεασμών. Από τη θεωρία συμπεραίνουμε ότι αν τοποθετηθεί σε ιστό 24 μέτρων η απολαβή προσαυξάνεται κατά 6db. Αυτό έχει να κάνει με την «ορατότητα» της κεραίας. 
Στη επόμενη διεύθυνση υπάρχει μελέτη με διαγράμματα ακτινοβολίας που δείχνουν πως το ύψος επηρεάζει τα στάσιμα και την απολαβή της κεραίας: http://www.ipellejero.es/ 

Η κάθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας για να αποφύγουμε τις απώλειες λόγω του ότι οι συχνότητες σε αυτήν την περιοχή είναι υψηλές. Λάβετε υπ’ όψιν ότι η RF τρέχει με την ταχύτητα του φωτός από τον πομπό έως την κεραία το ίδιο και κατά μήκος της κεραίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα εκπομπής τόσο αυξάνονται οι απώλειες στη γραμμή μεταφοράς. 

Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο πολύ καλά ομοαξονικά. Οι κολλήσεις μας θα πρέπει να προσέξουμε να είναι θερμές. Η στεγανοποίηση των συνδέσεων (κονέκτορες) επιβάλλεται για την αποφυγή των οξειδώσεων. Η ταινία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η ελαστικήαυτοβουλκανιζόμενη της 3Μ που την έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη κατασκευή κεραίας. Ένα μικρό κομμάτι 3-4 cm είναι αρκετό για να τυλίξουμε τον κονέκτορα πολλές φορές τραβώντας την ταινία με δύναμη για να τυλιχτεί σφικτά η σύνδεση και να στεγανοποιηθεί. Η ταινία μετά από μερικές ημέρες θα στερεοποιηθεί.
73 de SV1AHH