Η Γαλλία καταβάλει προσπάθεια να υφαρπάξει τις μπάντες των 2 m και 23 cm ;

T2FD de SV1AHH
Αγαπητοί OMs,
Υπάρχει επίσημη πρόταση από τη Γαλλική κυβέρνηση να ανακατανείμει τη ζώνη των 2 μέτρων και να παραδώσει ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες στην αεροναυτική κινητή υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς!!! Μετά από 100 χρόνια του Hobby μας έρχονται να υφαρπάξουν συχνότητες από την υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη που είναι διεθνώς κατοχυρωμένες.


Η Διεθνής Ένωση Ραδιοερασιτεχνών IARU και οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις πρέπει άμεσα να σηκώσουν το ανάστημα τους στις επιθέσεις για την παράνομη απόσπαση συχνοτήτων από τις διεθνώς εκχωρημένες στην υπηρεσία του ραδιοερασιτέχνη. Οι συχνότητες δεν ανήκουν στις κυβερνήσεις είναι δώρο της φύσης δεν έχουν δικαίωμα να τις εκμεταλλεύονται. Δεν τις κληροδότησαν ούτε τις παραχώρησαν στο Ε3 των κυβερνήσεων οι Hertz, Maxwell και Marconi.

Έχουν δημιουργηθεί οι δύο αυτές ιστοσελίδες για συγκέντρωση υπογραφών εναντίωσης στη Γαλλική κυβερνητική πρόταση.


Η διεθνής ένωση ραδιοερασιτεχνών IARU 1 ανακοίνωσε στις 10 Ιουνίου 2019 ότι υπάρχουν δυο προτάσεις υπό συζήτηση στην Ευρώπη ως πιθανά μελλοντικά Θέματα της Ατζέντας στη WRC 2023, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις ερασιτεχνικές ραδιοσυχνότητες.
Η πρώτη είναι η πρόταση της Γαλλίας να θεωρήσει τη ζώνη 144-146 MHz ως πρωταρχική χορήγηση στην υπηρεσία αεροναυτικής κινητής τηλεφωνίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανακατανομής των συχνοτήτων που διατίθεται στην εν λόγω υπηρεσία.
Η ζώνη 144-146 MHz κατανέμεται παγκοσμίως στις ερασιτεχνικές και ερασιτεχνικές δορυφορικές υπηρεσίες σε πρωτογενή βάση. Πρόκειται για μία από τις βασικές μπάντες τοπικής επικοινωνίας της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας άνω των 29,7 MHz και ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο τμήμα του ραδιοερασιτεχνικού φάσματος με μια τεράστια εγκατεστημένη βάση χρηστών και επιχειρησιακών δορυφορικών σταθμών.
Η IARU εκφράζει σοβαρότατη ανησυχία για αυτήν την πρόταση να συμπεριληφθεί αυτή η ζώνη στην προτεινόμενη μελέτη. Θα εκπροσωπήσει ενεργά τους ραδιοερασιτέχνες ώστε αυτή η άποψη να μην περάσει στους περιφερειακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και στην ITU προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το ραδιοφάσμα αυτό θα παραμείνει στους ραδιοερασιτέχνες.

Η δεύτερη πρόταση αφορά τη μελέτη της ερασιτεχνικής κατανομής στη ζώνη 1240-1300 MHz ("23cm") μετά από αναφερόμενες περιπτώσεις παρεμβολών στο σύστημα πλοήγησης Galileo.
Η IARU έχει επίγνωση μιας σειράς περιπτώσεων στις οποίες έχουν αναφερθεί παρεμβολές στο σήμα Galileo E6. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές επιλύθηκαν με τοπική δράση με την πλήρη συνεργασία των οικείων ερασιτεχνικών σταθμών.
Η IARU δεν θέλει την ερασιτεχνική υπηρεσία να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του συστήματος Galileo. Έχουν διεξαχθεί κοινές μελέτες για την αξιολόγηση της αληθούς ευπάθειας του συστήματος και, βάσει αυτών, η IARU θεωρεί πρόωρο το θέμα αυτό να συζητηθεί στην Ατζέντα για το WRC-23.
Η θέση του IARU είναι ότι πρέπει να γίνει κατάλληλη τεχνική αξιολόγηση των σχετικών ζητημάτων στη σχετική ομάδα μελέτης της CEPT. Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας του ραδιοερασιτέχνη προκειμένου να αναπτυχθούν λογικά και αναλογικά μέτρα που θα διευκολύνουν τη συνέχιση της χρησιμότητας της ζώνης για ερασιτεχνικούς πειραματισμούς, τηρώντας ταυτόχρονα την πρωταρχική θέση της υπηρεσίας GNSS.
Η IARU είναι έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως σε οποιεσδήποτε μελέτες και μοιράζεται το στόχο της επίτευξης μιας ασφαλούς και μόνιμης λύσης στα ζητήματα της συμμετοχής σε αυτή τη ζώνη.
Η IARU ζητά από τις τοπικές ενώσεις ραδιοερασιτεχνών να θέσουν τις πληροφορίες αυτές υπόψη των μελών τους και να αποφύγουν αυτή τη στιγμή να προβούν σε δημόσιες παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση έως ότου σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις κανονιστικές συζητήσεις. Η IARU είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει αυτό το ζήτημα και με τις ενώσεις που δεν συμμετέχουν στην IARU.

Επιπρόσθετες πληροφορίες υπάρχουν και στη σελίδα:
http://www.southgatearc.org/news/2019/june/france-proposes-144-146-mhz-for-aeronautical-mobile-service.htm#.XRom5eszaM-