Ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διάδοση των κυμάτων.

Ποια είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρας;
Η ατμόσφαιρα αποτελείται από στρώματα με βάση τη θερμοκρασία. Αυτά τα στρώματα είναι η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, «η ιονόσφαιρα», η μεσόσφαιρα και η θερμόσφαιρα. Μια άλλη περιοχή σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης ονομάζεται εξώσφαιρα.

Τι βρίσκεται στην ιονόσφαιρα;
Ένα ενδιαφέρον στρώμα που ονομάζεται ιονόσφαιρα επικαλύπτει τη μεσόσφαιρα, τη θερμόσφαιρα και την εξώσφαιρα. Μέρη της ιονόσφαιρας επικαλύπτονται με τη μαγνητόσφαιρα της Γης. Αυτή είναι η περιοχή γύρω από τη Γη, όπου τα φορτισμένα σωματίδια αισθάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης.


Ποια είναι τα στρώματα της ιονόσφαιρας;
Η ιονόσφαιρα είναι το ιονισμένο τμήμα της ανώτερης ατμόσφαιρας της Γης, από υψόμετρο περίπου 60 χλμ. έως 1000 χλμ., Μια περιοχή που περιλαμβάνει τη θερμόσφαιρα και μέρη της μεσόσφαιρας και της εξώσφαιρας. Η ιονόσφαιρα ιονίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Γιατί ονομάζονται οι περιοχές D E και F της ιονόσφαιρας;
Τα σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο και την κοσμική ακτινοβολία μπορούν επίσης να ιονίζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Γενικά, η ιονόσφαιρα χωρίζεται οριζόντια σε τρεις περιοχές που ονομάζονται D, E, F, όπου ο ιονισμός αυξάνεται με το ύψος.

Πώς είναι χρήσιμη η ιονόσφαιρα στον άνθρωπο;
Η ιονόσφαιρα είναι το μέρος της ατμόσφαιρας που ιονίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική ηλεκτρική ενέργεια και σχηματίζει την εσωτερική άκρη της μαγνητόσφαιρας. Έχει πρακτική σημασία επειδή, μεταξύ άλλων λειτουργιών, επηρεάζει τη διάδοση του ραδιοφωνικών κυμάτων  σε απομακρυσμένες περιοχές της Γης.

Τι συμβαίνει με την ιονόσφαιρα το βράδυ;
Κατά τη διάρκεια της ημέρας ιονίζεται με ηλιακή ακτινοβολία, κατά τη διάρκεια της νύχτας από κοσμικές ακτίνες. Η περιοχή D εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σύγκριση με τη διάρκεια της ημέρας και η περιοχή Ε εξασθενεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ιονόσφαιρα έχει μόνο τα στρώματα F και E.

Γιατί οι σταθμοί AM είναι ισχυρότεροι το βράδυ;
Όπως αποδεικνύεται, η ιονόσφαιρα αντανακλά ορισμένες συχνότητες ραδιοκυμάτων. Έτσι τα κύματα αναπηδούν μεταξύ του εδάφους και της ιονόσφαιρας και κάνουν το δρόμο τους γύρω από τον πλανήτη. Η σύνθεση της ιονόσφαιρας το βράδυ είναι διαφορετική από την ημέρα κατά την παρουσία ή την απουσία του ήλιου.

Τα σύννεφα επηρεάζουν τα ραδιοκύματα;
Όπως συμβαίνει με όλες τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (π.χ. ορατό φως, υπεριώδη ακτινοβολία και ακτίνες Χ), τα ραδιοκύματα κινούνται με ταχύτητα φωτός. Τα ραδιοκύματα ανακλώνται, απορροφώνται, διασκορπίζονται, διαθλώνται και διαχέονται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που συναντούν, όπως τα σύννεφα και οι βροχοπτώσεις.

Πόσο μακριά ταξιδεύει ένα σήμα VHF;
Τα ραδιοκύματα VHF δεν ταξιδεύουν πολύ πέρα ​​από τον οπτικό ορίζοντα, οπότε οι αποστάσεις λήψης για τους σταθμούς FM περιορίζονται συνήθως στα 50-60 χλμ. Μπορούν επίσης να μπλοκαριστούν από λόφους ή κτίρια.