Κλήσεις με Μορσικό

Ο καλύτερος ραδιοερασιτέχνης χειριστής Μορσικού (CW) τηρεί ορισμένες τυπικές διαδικασίες που θεωρούνται ως "συνήθη πρακτική". Από την πολυετή εμπειρία μας στο χειρισμό του «κλειδιού» και από αυτά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς στα εγχειρίδια των ραδιοερασιτεχνών σταχυολογούμε τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες για ενημέρωση κυρίως των νέων συναδέλφων:

Κλήσεις προς άλλους σταθμούς.
Μια σύντομη και γρήγορη κλήση είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική. Η συνήθης πρακτική εδώ και χρόνια ήταν  "τρεις με τρεις", δηλαδή ο σταθμός που καλείται αναφέρεται τρεις φορές ακολουθούμενος από τον δικό μας διακριτικό τρεις φορές. 
Παράδειγμα: 
SV1RRV SV1RRV SV1RRV DE SV1AHH SV1AHH SV1AHH 

Πολλά όμως εξαρτώνται από τις συνθήκες λήψης και αν το διακριτικό που καλούμε είναι Busy με πολύ Traffic. Σε έναν διαγωνισμό για παράδειγμα, ένα "ένα προς ένα" είναι πιο  αποτελεσματικό. Η γενική αρχή είναι να διατηρήσουμε σύντομη τη συνομιλία, ώστε να μην γεμίσουμε τον αέρα με περιττό QRM.

Γενική Κλήση CQ.
Μερικές φορές ακούμε μερικούς σταθμούς που καλούν CQ ξανά και ξανά χωρίς να αναφέρεται το call sign ή αργεί πολύ να δοθεί το διακριτικό. Τρία CQ, ακολουθούμενα από μία φορά το διακριτικό μας ή δύο έως το μέγιστο και τρεις φορές, επαρκούν κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Κάνουμε γενική κλήση (CQ) μόνο όταν είμαστε πρόθυμοι να συνομιλήσουμε με οποιοδήποτε σταθμό που θα μας απαντήσει. Ακούμε προσεκτικά πρώτα τη συχνότητα που πρόκειται να εκπέμψουμε για να μην παρενοχλήσουμε ένα QSO που βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά προβαίνουμε σε γενική κλήση.

Η κατευθυνόμενη γενική κλήση (CQ)
Ο καλύτερος τρόπος για να καλέσουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, χώρα ή τόπο είναι να ακούσουμε προηγουμένως ή να δούμε στα clusters αν η που αναζητάμε να συνομιλήσουμε «περνάει». Τα κατευθυνόμενα ή επιλεκτικά CQ συνήθως προκαλούν απλώς περιττές παρεμβολές. Ωστόσο, κατά καιρούς λειτουργούν και είναι προτιμότερο να καλέσουμε ένα επιλεκτικό CQ από το να καλούμε ένα γενικό και να μην απαντήσουμε εάν ο ανταποκριτής μας δεν είναι αυτό που θέλουμε αυτό είναι αγενές και δεν προβλέπεται.

Παράδειγμα: Ένας σταθμός που αναζητά την Ελλάδα μπορεί να καλέσει: 
CQ SV CQ SV CQ SV DE SV1AHH SV1AHH SV1AHH
Προσπαθούμε οι κλήσεις μας να είναι σύντομες ώστε να μην αναμένει επί μακρόν ο σταθμός που θα μας απαντήσει. Επαναλαμβάνουμε συχνά εάν δεν υπάρξουν αποτελέσματα.

K – Αυτό σημαίνει «Προβείτε» σε οποιονδήποτε σταθμό. Δηλαδή λέμε μπορείτε τώρα να απαντήσετε. Έτσι καταλαβαίνουμε το τέλος της εκπομπής και πότε πρέπει να εκπέμψουμε εμείς. Συνιστάται να δίδεται μετά από τη γενική κλήση (CQ) και στο τέλος κάθε μετάδοσης μας κατά τη διάρκεια ενός QSO όταν δεν υπάρχει αντίρρηση για διακοπή από κάποιον άλλον σταθμό..
Παράδειγμα:
CQ CQ CQ DE SV1AHH SV1AHH SV1AHH Κ

KN - σε αντίθεση με το Κ το ΚΝ απευθύνεται να προβεί (απαντήσει) συγκεκριμένος σταθμός, όλοι οι άλλοι σταθμοί πρέπει να αναμένουν. Συνιστάται να δίδεται στο τέλος κάθε μίας εκπομπής μας κατά τη διάρκεια ενός QSO ή μετά από μια κλήση, και όταν δεν είναι επιθυμητές απαντήσεις από άλλους σταθμούς έτσι δηλώνουμε ότι δεν θα απαντηθούν.
Παράδειγμα:
… SV1RRV DE SV1AHH KN

"R" Δίδεται από εμάς μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει αντιληπτή η μετάδοση του συνομιλητή μας 100% όταν δηλαδή έχουν ληφθεί όλα σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον κώδικα Q αναλόγως.