Πως ζητάμε επανάληψη λέξεων σε συνομιλία στο μορσικό (CW)

Από το Shack του Blogger. 
Επανάληψη: Όταν χάσουμε κάποιο μέρος της μετάδοσης του συνομιλητή μας λόγω QSB ή QRM, τότε η εκπομπή μας θα πρέπει να ακολουθείται από σωστές συντομεύσεις προκειμένου να ζητήσουμε επανάληψη του χαμένου κειμένου. Όταν υπάρχουν λίγα λόγια στο τέλος του Για παράδειγμα αν χάσουμε το τέλος μίας μετάδοσης, μετά την τελευταία λέξη που λάβαμε σωστά δίνουμε  “ΑΑ”, που σημαίνει All After δηλαδή να μας ξαναδώσει όλα μετά από τη λέξη που του δώσαμε μετά το ΑΑ. 


Παράδειγμα: «ΑΑ ΝΑΜΕ» τελευταία λέξη σωστή που λάβαμε ήταν το ΝΑΜΕ. Οφείλει να επαναλάβει μετά το όνομα του ότι άλλο μας έδωσε.

Δίνουμε όμως το “ΑΒ” όταν υπάρχουν λέξεις χαμένες πριν από κάποια λέξη σωστή που λάβαμε. To AB σημαίνει All Before και στα Ελληνικά “όλα πριν"

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ζητήσουμε να επαναλάβει κάτι που χάσαμε στη μέση της μετάδοσής του είναι να στείλουμε την τελευταία σωστή λέξη που πήραμε ακολουθούμενη από ένα ερωτηματικό. Εναλλακτικά μπορούμε να στείλουμε “? BN [λέξη] και [λέξη]”.
Δεν πρέπει αν επαναλαμβάνουμε δύο φορές λέξεις εκτός αν είναι έχει ζητηθεί με το QSZ. Το οποίο σημαίνει να μεταβιβάσει περισσότερες φορές της μίας (επαναλήψεις) .Το λάθος αυτό το ακούμε συχνά στις επικοινωνίες με μορσικό χειριστήριο, από όλους σχεδόν τους ραδιοερασιτέχνες, ένα καλό παράδειγμα είναι που επαναλαμβάνουν δύο και τρεις φορές το όνομα τους ή το report μας. Αυτό είναι κουραστικό και περιττό.

Μία σημαντική παρατήρηση που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι από άγνοια δίδεται πολλές φορές το QRM ή QRN ενώ πρέπει να δώσουμε το “QRS" το οποίο ως γνωστόν σημαίνει πιο αργή ταχύτητα μεταβίβασης.

Για περισσότερα πάνω στο κώδικα Q έχουμε κάνει σχετική αναφορά στην ανάρτησή μας που βρίσκεται στο Linkhttp://sv1ahh.blogspot.com/2012/07/prefix-q.html