Όλοι μαζί την ίδια μέρα τις ίδιες ώρες !!! (πρωί της 25/9/2019)