Επαφή με 9M2YDX από West Malaysia (απόσταση 8.000 Km).

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία στις 7/10/2019 (Time  13:55 UTC) είχαμε τη χαρά να καταγράψουμε ακόμη ένα εξαιρετικό QSO στο LogBook του σταθμού μας. Αυτό ήταν με τον 9M2YDX από την Μαλαισία. Χειριστής o Muhammad Yasir Abdullah.
Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν 8.300 Km περίπου. H διαμόρφωση που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτήν την επαφή, ήταν με σήματα Μorse. Η συχνότητα ήταν 14.040 MHz στα βραχέα με ισχύ 100 Watts και κεραία οριζόντια Endfed 16 meters.