Ραδιο-Επαφή με Colombia και τον HK3W

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία (δεξιά) στις 6/10/2019 και ώρα  15:58 UTC είχαμε τη χαρά να καταγράψουμε μία ακόμη εξαιρετική επαφή στο LogBook του σταθμού μας. Αυτό ήταν με τον HK3W από την Κολομβία. Χειριστής o Siso Hennessey και με εκπομπή από την Bogota.
Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν 10.400 Km περίπου. H διαμόρφωση που χρησιμοποιήθηκε και σε αυτήν την επαφή, ήταν με σήματα Μorse. Η συχνότητα ήταν 14.036 MHz στα βραχέα με ισχύ 100 Watts και κεραία οριζόντια Endfed 16 meters.