3

*** Όλα τα κείμενα των 200 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα ***

Please translate to your language.

END FED ANTENNA

Balun  1:49
Homemade SV1GGF     

H κεραία, στην οποία θα αναφερθούμε, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένους χώρους αλλά και σε field days. Πρόκειται για την πολυσυζητημένη κεραία εκπομπής ή λήψης end fed η οποία τροφοδοτείται στην αρχή της, μέσω ενός εξαρτήματος προσαρμογής αντιστάσεων καθόδου-κεραίας που διεθνώς αναφέρεται ως balun. Αυτό συμβαίνει για να  προσαρμοστεί η αντίσταση του αγωγού της κεραίας με την κάθοδο η οποία είναι 50 Ohms. Η σύνθετη αντίσταση του αγωγού για μισό μήκος κύματος (λ/2) είναι περίπου 3.200 έως 3.500 Ohms. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα balun 1:64.

Αυτό εξηγείται, αν πολλαπλασιάσουμε το 50 (50 Ohms καθόδου) με το 64 ώστε το αποτέλεσμα να είναι 3.200 Ohms όσο δηλαδή και η αντίσταση του λ/2 μήκους σύρματος που θα τοποθετηθεί ως κεραία και θα εκπέμπει σε αυτή τη συχνότητα. Επομένως με τέτοιου τύπου balun προτιμάμε το μήκος της κεραίας να είναι λ/2. Σαφώς τα δίπολα και οι κατακόρυφες είναι προτιμότερες λόγω καλλίτερου εδάφους (ground). Εάν όμως υπάρχει περιορισμός χώρου σε σχέση με το δίπολο, τότε αυτή η κεραία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε γρήγορα QSO λόγω της εύκολης εγκατάστασης… 
Με ένα tuner, εσωτερικό ή εξωτερικό, συντονίζεται πολύ εύκολα σε όλες τις μπάντες με πολύ καλά reportΟ Blogger έχει χρησιμοποιήσει πολλές διαφορετικές τέτοιες κεραίες με μεγάλο αριθμό δοκιμών μήκους σύρματος, πάχους και counterpoises αλλά και καθόδους διαφορετικών μηκών, αποτυπώνονται οι εμπειρίες του σε αυτήν την ανάρτηση, όπως και στις υπόλοιπες αυτού του ιστολογίου. Θα μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλά αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για το θέμα αυτό.  

Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας διαφέρει ανάλογα τη συχνότητα λόγω του μήκους κύματος που μεταβάλλεται με την αλλαγή της συχνότητας.

Balun 1:9 (Wire Antennas UK).

Έχουμε ακούσει πολλά για το balun 1:9, αυτό κάνει μετατροπή της σύνθετης αντίστασης των 50 Ohms της καθόδου σε περίπου 450 έως 700 Οhms. Στην περίπτωση χρήσης αυτού του τύπου balun δεν πρέπει ο αγωγός της κεραίας να έχει μήκος πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο του μήκος κύματος σε καμία μπάντα. Έτσι αποκλείονται τα μήκη σε μέτρα 2.5,  5, 10, 20, 40, 80 με μικρή απόκλιση (λόγω του συντελεστή βράχυνσης από το πάχος του αγωγού). Αυτά τα μήκη όμως κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα balun 1:64.

Για παράδειγμα, ένα μήκος 10 μέτρων είναι στην πραγματικότητα μισό μήκος κύματος στα 20 μέτρα με σύνθετη αντίσταση περίπου 3.200 Οhms έως 3.500 και απαιτεί balun 1:64 όμως θα μπορούσε να προσαρμοστεί επίσης η κεραία αυτή και με ένα άλλο balun με σχέση 1:50 ή 1:49.

Υπάρχουν πολλά σχέδια στο διαδίκτυο, για τέτοιες κατασκευές, σε σελίδες εταιρειών ή συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών. Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι το μυστικό κρύβεται στον φερρίτη που θα χρησιμοποιήσουμε. Κρίσιμα στοιχεία του φερρίτη είναι το εύρος συχνοτήτων που μπορεί να λειτουργήσει σωστά και η ισχύς που μπορεί να αντέξει. Ένας καλός φερρίτης που προτιμάμε και καλύπτει όλο το εύρος των βραχέων είναι ο FT 240-31 σε σχέση με τον FT 240-43 που καλύπτει τις μπάντες από 7 και επάνω. 

Από την ιστοσελίδα https://www.hamgoodies.co.uk/baluns?page=2
όπου προμηθευόμαστε τον φερρίτη FT 240-31. Το 12t σημαίνει 12 σπείρες.
Το 8t σημαίνει 8 σπείρες.

Με πολλαπλούς φερρίτες, τον έναν πάνω στον άλλον, μπορούμε να αυξήσουμε την ισχύ που αντέχουν. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τρία παραδείγματα baluns. 

Τα μαγικά μήκη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ένα balun 1:9 σε μέτρα είναι 8.6, 10.8, 17.5, 21.6 και 25.5 κ.λπ.

Balun 1:9 Homemade SV1AHH
Ανάμεσα στα πολλά μήκη δοκιμών έχουμε καταλήξει σε 1,5αρι πολύκλωνο μήκους 16,2 μέτρων, balun 1:9 και κάθοδο RG213 περίπου 12 μέτρα και βέβαια 1,2 μέτρα countepoise για κάλυψη από 40m έως και τα 10m με εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με τα πολλαπλά δίπολα. Η διαφορά είναι ότι το δίπολο είναι συντονισμένο για μικρό εύρος συχνοτήτων ενώ η end fed μπορεί με το tuner να εκπέμψει παντού μέσα σε αυτό το τόσο μεγάλο εύρος (40 - 10 m) με μία κεραία 16 μέτρα.

Η χρήση του counterpoise (αντίβαρο) δεν είναι απαραίτητη αφού η κάθοδος παίζει το ρόλο αυτού. Λόγω όμως κακού εδάφους σε σχέση με τις Vertical και τα δίπολα είναι απαραίτητη η χρήση rf line isolator για την αποκοπή της επιστρεφόμενης RF προς τον πομποδέκτη, στο blog μας υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. Είχαμε αναφερθεί με κριτική μας στην κεραία endfed της εταιρείας EZWire 

http://sv1ahh.blogspot.com/2012/06/endfed-de-ct1ffu.html καθώς επίσης και στην ανάρτηση 

http://sv1ahh.blogspot.com/2020/10/ballun-ct1ffu.html και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη να δει τις 2 αυτές αναρτήσεις του παρελθόντος.