3

*** Όλα τα κείμενα των 380 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

END FED ANTENNA

Unun  1:49
Homemade SV1GGF     

H κεραία, στην οποία θα αναφερθούμε, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένους χώρους αλλά και σε field days. Πρόκειται για την πολυσυζητημένη κεραία εκπομπής ή λήψης end fed η οποία τροφοδοτείται στην αρχή της, μέσω ενός εξαρτήματος προσαρμογής αντιστάσεων καθόδου-κεραίας που διεθνώς αναφέρεται ως balun εκ παραδρομής. Αυτό συμβαίνει για να  προσαρμοστεί η αντίσταση του αγωγού της κεραίας με την κάθοδο και τον πομποδέκτη που είναι αμφότερα στα 50 Ohm σύνθετης αντίστασης.


Η σύνθετη αντίσταση του αγωγού της κεραίας για μισό μήκος κύματος (λ/2) είναι περίπου 2.500 έως τα 3.500 Ohms. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα Unun 1:49 έως και 1:64.

Αυτό εξηγείται, αν πολλαπλασιάσουμε το 50 (50 Ohms καθόδου) με το 64 ώστε το αποτέλεσμα να είναι 3.200 Ohms όσο δηλαδή και η αντίσταση του λ/2 μήκους σύρματος που θα τοποθετηθεί ως κεραία και θα εκπέμπει σε αυτή τη συχνότητα. Επομένως με τέτοιου τύπου unun προτιμάμε το μήκος της κεραίας να είναι λ/2. Σαφώς τα δίπολα και οι κατακόρυφες είναι προτιμότερες λόγω καλλίτερου εδάφους (ground). Εάν όμως υπάρχει περιορισμός χώρου σε σχέση με το δίπολο, τότε αυτή η κεραία μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε γρήγορα QSO λόγω της εύκολης εγκατάστασης… 

Το σημείο τροφοδοσίας μιας κεραίας End Fed πολλαπλών ζωνών (multi band) είναι πρακτικά ένας μετασχηματιστής σύνθετης αντίστασης ευρείας ζώνης (broad band). Αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοτούμενη συρμάτινη κεραία, η οποία έχει πολύ υψηλή σύνθετη αντίσταση περίπου 2500 Ohm και αυτή μετατρέπεται σε 50 Ohm με τη βοήθεια του unun 1:49. 

Ο μετασχηματιστής αυτός unun 1:49) αποτελείται από 2 σπείρες στο πρωτεύον της περιέλιξης και 14 στο δευτερεύον. Αυτό δίνει μια αναλογία 1 προς 7. Επομένως, η τάση είναι επτά φορές υψηλότερη από την τάση της πηγής και το ρεύμα είναι επτά φορές χαμηλότερο από το ρεύμα της πηγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν μετασχηματισμό σύνθετης αντίστασης 7 x 7 = 49. Αυτό αυξάνει την σύνθετη αντίσταση των 50 Ohm κατά συντελεστή 49, που την καθιστά συνολικά 2450 Ohm. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στον επιλογή του τύπου φερρίτη που θα χρησιμοποιηθεί…

Ο παραπάνω αριθμός περιελίξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κεραίες που χρησιμοποιούνται για τη ζώνη 10, 12, 15, 17, 20, 30 40 και 80 μέτρων. Εάν η κεραία χρησιμοποιείται μόνο για τις χαμηλότερες συχνότητες (80 και 160 μέτρα) χρησιμοποιείται η ίδια αναλογία με 3 σπείρες στο πρωτεύον και 21 στο δευτερεύον.

Με ένα tuner, εσωτερικό ή εξωτερικό, συντονίζεται πολύ εύκολα σε όλες τις μπάντες με πολύ καλά report. Ο Blogger έχει χρησιμοποιήσει πολλές διαφορετικές τέτοιες κεραίες με μεγάλο αριθμό δοκιμών μήκους σύρματος, πάχους και counterpoises αλλά και καθόδους διαφορετικών μηκών, αποτυπώνονται οι εμπειρίες του σε αυτήν την ανάρτηση, όπως και στις υπόλοιπες αυτού του ιστολογίου. Θα μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλά αλλά υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για το θέμα αυτό.  

Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας διαφέρει ανάλογα τη συχνότητα λόγω του μήκους κύματος που μεταβάλλεται με την αλλαγή της συχνότητας. 

Unun 1:9 (Wire Antennas UK).

Έχουμε ακούσει πολλά για το unun 1:9, αυτό κάνει μετατροπή της σύνθετης αντίστασης των 50 Ohms της καθόδου σε περίπου 450 έως 700 Οhms. Στην περίπτωση χρήσης αυτού του τύπου unun δεν πρέπει ο αγωγός της κεραίας να έχει μήκος πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο του μήκος κύματος σε καμία μπάντα. Έτσι αποκλείονται τα μήκη σε μέτρα 2.5,  5, 10, 20, 40, 80 με μικρή απόκλιση (λόγω του συντελεστή βράχυνσης από το πάχος του αγωγού). Αυτά τα μήκη όμως κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα unun 1:64 ή 1:49.

Στις δύο επόμενες φωτογραφίες φαίνεται κατασκευή unun 1:49 του blogger με διπλό φερρίτη T240-43 και πυκνωτή 100 pf στα 30 KVolt. Το πηνιόσυρμα έχει διάμετρο 2,8 mm !!!


Για παράδειγμα, ένα μήκος 10 μέτρων είναι στην πραγματικότητα μισό μήκος κύματος στα 20 μέτρα με σύνθετη αντίσταση περίπου 3.200 Οhms έως 3.500 και απαιτεί unun 1:64 όμως θα μπορούσε να προσαρμοστεί επίσης η κεραία αυτή και με ένα άλλο unun με σχέση 1:50 ή 1:49.

Υπάρχουν πολλά σχέδια στο διαδίκτυο, για τέτοιες κατασκευές, σε σελίδες εταιρειών ή συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών. Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι το μυστικό κρύβεται στον φερρίτη που θα χρησιμοποιήσουμε. Κρίσιμα στοιχεία του φερρίτη είναι το εύρος συχνοτήτων που μπορεί να λειτουργήσει σωστά και η ισχύς που μπορεί να αντέξει. Ένας καλός φερρίτης που προτιμάμε και καλύπτει όλο το εύρος των βραχέων είναι ο FT 240-31 σε σχέση με τον FT 240-43 που καλύπτει τις μπάντες από 7 και επάνω.  

Από την ιστοσελίδα https://www.hamgoodies.co.uk/baluns?page=2
όπου προμηθευόμαστε τον φερρίτη FT 240-31. Το 12t σημαίνει 12 σπείρες.
Το 8t σημαίνει 8 σπείρες.

Με πολλαπλούς φερρίτες, τον έναν πάνω στον άλλον, μπορούμε να αυξήσουμε την ισχύ που αντέχουν. 

Τα μαγικά μήκη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ένα unun 1:9 σε μέτρα είναι 8.6, 10.8, 17.5, 21.6 και 25.5 κ.λπ.                


Unun με μία κεραία 16 μέτρα.

Η χρήση του counterpoise (αντίβαρο) δεν είναι απαραίτητη αφού η κάθοδος παίζει το ρόλο αυτού. Λόγω όμως κακού εδάφους σε σχέση με τις Vertical και τα δίπολα είναι απαραίτητη η χρήση rf line isolator για την αποκοπή της επιστρεφόμενης RF προς τον πομποδέκτη, στο blog μας υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. Είχαμε αναφερθεί με κριτική μας στην κεραία endfed της εταιρείας EZWire 

http://sv1ahh.blogspot.com/2012/06/endfed-de-ct1ffu.html καθώς επίσης και στην ανάρτηση 

http://sv1ahh.blogspot.com/2020/10/ballun-ct1ffu.html και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη να δει τις 2 αυτές αναρτήσεις του παρελθόντος.