3

*** Όλα τα κείμενα των 380 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

Antenna End Fed 1:9 VS 1:49

Με το τελείωμα του 2020 και με αφορμή του πολύ ελεύθερου χρόνου που είχαμε, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων 2020, σκεφθήκαμε να δοκιμάσουμε δύο κεραίες Endfed στα αγαπημένα μας βραχέα. Ήδη έχουμε αναφερθεί σε αυτό το είδος κεραίας στην ανάρτηση http://sv1ahh.blogspot.com

Η πρώτη κεραία ήταν homemade από τον SV1AHH με Unun 1:9 και μήκος σύρματος  16,2m πολύκλωνου με 1,5mm διατομή και φερρίτη τον FT240-31.

Η δεύτερη ήταν σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από τον SV1GGF με unun 1:49 και με μήκος σύρματος 20,3m πολύκλωνου διατομής 1,5mm και φερρίτη τον FT240-43.

Ο πρώτος φερρίτης που χρησιμοποιήθηκε στην Endfed 1:9 διαβάζουμε ότι έχει μεγαλύτερο εύρος χρήσης στα βραχέα. Όμως αυτό δεν επηρέασε τις παρατηρήσεις μας γιατί ελέγχθηκαν οι δύο προαναφερόμενες κεραίες σύρματος στο ίδιο εύρος από 60m έως 10m. Οι φερρίτες είχαν αγορασθεί από το Ham Goodies και ήρθαν στην ώρα τους με πολύ καλή συσκευασία και ασφάλεια: https://www.hamgoodies.co.uk/baluns

Το διάγραμμα που παρουσιάζουμε είναι από αυτήν την ιστοσελίδα.

Οι δύο κεραίες τοποθετήθηκαν η μία κάτω από την άλλη σε ύψος 6 μέτρων περίπου από την οροφή όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες σε σχήμα Γ. Οι κάθοδοι ήταν 11 μέτρα σε ευθεία γραμμή, χωρίς εγκατάσταση αντίβαρων (counterpoises) στις δύο αυτές κεραίες, οι κάθοδοι έπαιξαν το ρόλο του αντίβαρου. 

Ο πομποδέκτης τον δοκιμών μας ήταν ο KEN-480 AT που διαθέτει εσωτερικό tuner μικρού εύρους κάλυψης συντονισμών.

Περνώντας στις παρατηρήσεις μας επί των δοκιμών διαπιστώσαμε:

Η δεύτερη κεραία με το unun 1:49 του SV1GGF «πήγαινε»  καλλίτερα κατά 3 με 4 db στη λήψη και στην εκπομπή μόνο στα 60m και 40m. Στις υπόλοιπες μπάντες (30, 20, 17, 15, 12 και 10 m) δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην απόδοση.

Στα 80m η δεύτερη endfed (με το unun 1:49) δεν συντόνιζε με το εσωτερικό tuner του πομποδέκτη, η πρώτη όμως (με το unun 1:9) συντόνιζε με χαμηλό λόγο στασίμων αλλά με μειωμένη απόδοση λόγω μικρού μήκους.

Τα στάσιμα στις μπάντες από 40 ως 10 m ήταν πολύ χαμηλά στην 1:49 και συγκεκριμένα 1:1,5 στα 40, 20, 15, 10m και είναι λογικό γιατί είναι πολλαπλάσια τα μήκη κύματος με το μήκος του σύρματος που χρησιμοποιήθηκε (20,3m).  Όμως μετρήθηκαν περισσότερα από 1:2 στις WARC.

Η endfed κεραία με το Unun 1:9 είχε χαμηλό λόγο στασίμων που δεν ξεπερνούσε το 1:1,2 στα 60, 40, 20 m στις υπόλοιπες ήταν κοντά στο 1:2 αλλά με το εσωτερικό tuner συντόνιζε από 80 έως 10 m πολύ εύκολα.

Οι τιμές των μετρήσεων στασίμων που λάβαμε εμείς μπορεί να διαφέρουν σε άλλες εγκαταστάσεις με τα ίδια υλικά δεδομένου του επηρεασμού από το ύψος εγκατάστασης, το μήκος της καθόδου.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν homemade RF line isolator και στις δύο κεραίες: http://sv1ahh.blogspot.com/2020/10/rf-line-isolator-mfj-915.html

Πολύδωρος Σταυρόπουλος

MSc Μηχανολόγος Μηχανικός 

Unun 1:49 by SV1GGF
Πολλά 73.    

Unun 1:9 by SV1AHH