3

*** Όλα τα κείμενα των 250 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

SX30FO - AWARD by the International Club 5th Ocean

Please Qsl cards ONLY via:

e-QSL,   LoTW,   Hamlog, QRZ   and   QRZCQ.

PLEASE NO DIRECT, NO BUREAU.

SX30FO για τα 30 χρόνια του διεθνούς 5th Ocean Club

Από 1 έως 30 Απριλίου 2022 θα είναι στον αέρα το Ειδικό Διακριτικό Κλήσης SX 30 FO στις μπάντες των βραχέων. 

Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την ίδρυση του 5th Ocean Club. Με την έγκριση του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης και την αδειοδότηση από την ΑΠΥ Πειραιώς ( 917994/01-11-2021) τον Απρίλιο 2022 θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός μας.


Το «Fifth Ocean Ham Aviator’s Club» έχει ως μέλη ραδιοερασιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την αεροπορία (πιλότοι, αλεξιπτωτιστές).

Στην Ελλάδα είναι έξι τα μέλη που ανήκουν στο συγκεκριμένο διεθνές club:

  • SV1AHH (Πολύδωρος Σταυρόπουλος), 
  • SV1GGF (Γιώργος Πετράκης) 
  • SV3GLL (Ζαχαρίας Βελίσσαρης) από το Άστρος.
  • SV1ME (Μάνος Σκλιβάνος)
  • SV1QA (Νικόλαος Κουφουδάκης)
  • SV1JFL (Σταύρος Παναγιωτόπουλος)

Όλα τα QSO θα ανεβάζονται καθημερινά στην πλατφόρμα https://hamlog.online/club/5ocean/ και με την συμπλήρωση των απαιτούμενων επαφών οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το βραβείο τους.

Τα ειδικά διακριτικά κλήσης που θα εκπέμψουν τις ημέρες του διαγωνισμού θα είναι: 

RY30FO - διαχειριστής RV3YR - ομάδα μελών της λέσχης Bryansk.

RK30FO - διαχειριστής RA6ADQ - ομάδα μελών του συλλόγου Krasnodar Territory.

RF30FO - διαχειριστής RA2FU - ομάδα μελών της λέσχης της περιοχής του Καλίνινγκραντ.

RL30FO – διαχειριστής - ομάδα μελών της λέσχης Tyumen.

RA30FO - διαχειριστής RZ5D - ομάδα μελών συλλόγου από την περιοχή της Μόσχας.

RT30FO - διαχειριστής R3TKM - ομάδα μελών λέσχης στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

RG30FO - διαχειριστής UB3GAS - ομάδα μελών του συλλόγου από το Lipetsk.

RU30FO (διαχειριστής RC2U περιοχή Ivanovo),

RD30FO (διαχειριστής RA6ADQ περιοχή Κρασνοντάρ),

RO30FO (διαχειριστής RU3KO περιοχή Voronezh),

RJ30FO (διαχειριστής RD4HX περιοχή Σαμάρα),

EV30FO -  διαχειριστής EU1EU - ομάδα μελών της Λέσχης της Λευκορωσίας.

SX30FO - παράρτημα Ελλάδας του club, διαχειριστής  SV1AHH και η ομάδα είναι SV1GGF, SV3GLL, SV1QA, SV1ME και SV1JFL.

Οι επαφές για το δίπλωμα υπολογίζονται από 01 Απριλίου 2022 έως και 30 Απριλίου 2022.

Ο απαιτούμενος αριθμός βαθμών που πρέπει να συγκεντρωθούν για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του διπλώματος είναι 30.

- Για QSO/SWL με ραδιοερασιτέχνες, μέλη του διεθνούς κλαμπ "Fifth Ocean", που εργάζονται με ειδικά διακριτικά RY30FO, RO30FO, RU30FO, RK30FO, RD30FO, RG30FO, RA30FO, RJ30FO, RL30FO, EV30FO -, SX30FO   οι βαθμοί που δίδονται είναι 3.

- Για QSO/SWL με ραδιοερασιτέχνες, μέλη του κλαμπ «Fifth Ocean» - 1 βαθμός.

- Για την επαφή και SWL σε VHF και μπάντα 160 μέτρων με ραδιοερασιτέχνες, μέλη του κλαμπ "Fifth Ocean", προστίθεται 1 βαθμός επιπλέον.

- Για 1 QSO / SWL μέσω δορυφόρου με ραδιοερασιτέχνες, μέλη του Fifth Ocean club, εκδίδεται δίπλωμα.

Τα επαναλαμβανόμενα QSO επιτρέπονται μόνο σε διαφορετικές μπάντες και διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης.

Όλοι οι τύποι ψηφιακών επικοινωνιών (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8, κ.λπ.) υπολογίζονται ως ένας τύπος DIGI.

Η έκδοση του διπλώματος γίνεται δωρεάν από την διεύθυνση: https://hamlog.online/club/5ocean/441/

Πολλά 73 από το team του SX30FO (30 έτη από την ίδρυση του Fifth Ocean club). 

AWARD by the International Club 5th Ocean 

It would be our pleasure to inform all radio amateurs that from 1 to 30 April 2022 the Special Call Sign SX 30 FO will be on air in all HF bands. We are celebrating the 30th anniversary of the founding of the 5th Ocean Club. The "Fifth Ocean Ham Aviator's Club" has members that are radio amateurs, from all over the world, who have a direct relationship with aviation (pilots, paratroopers).

In Greece there are six members to this international club:

SV1AHH (Polydoros Stavropoulos),

SV1GGF (George Petrakis)  

SV3GLL (Zacharias Velissaris) from Astros

SV1QA (Nikolaos Koufoudakis)

SV1ME (Manos Sklivanos)

SV1JFL (Stavros Panagiotopoulos) 

All of the QSOs will be uploaded daily to the following platform https://hamlog.online/club/5ocean/ and by completing the required contacts the participants will be able to download their award for free.

RY30FO - administrator RV3YR  - Bryansk Club Membership Team.

RK30FO - administrator RA6ADQ - group of members of the Krasnodar Territory association.

RF30FOadministrator  RA2FU - group of members of the club in the Kaliningrad region.

RL30FO - Administrator - Team Members of Tyumen Club.

RA30FOadministrator  RZ5D - group of club members from the Moscow region and Moscow.

RT30FOadministrator  R3TKM - club membership group in Nizhny Novgorod.

RG30FOadministrator  UB3GAS - team members of the association from Lipetsk.

RU30FO (administrator RC2U, area Ivanovo),

RD30FO (administrator RA6ADQ, area Κρασνοντάρ),

RO30FO (administrator RU3KO, area Voronezh),

RJ30FO (administrator RD4HX, area Samara),

EV30FO - EU1EU Administrator - Group of members of the Belarus Club.

SX30FO - Greece branch of the association, operator manager SV1AHH and the team are SV1GGF, SV3GLL, SV1QA, SV1ME and SV1JFL

The contacts for the diploma are calculated from 01 April 2022 until 30 April 2022. 

Please Qsl cards ONLY via e-QSL, LoTW, Hamlog.online, QRZ and QRZCQ.

PLEASE NO DIRECT, NO BUREAU.


The required number of points that must be accumulated to meet the conditions for obtaining the diploma is 30. The diploma is free via hamlog.online 

- For QSO / SWL with radio amateurs, members of the international club "Fifth Ocean", working with special insignia RY30FO, RO30FO, RU30FO, RK30FO, RD30FO, RG30FO, RA30FO, RJ30FO, RL30FO, EV30FO, SX30FO the points are 3.

- For QSO / SWL with amateur radio, members of the club "Fifth Ocean" - 1 point.

- For contact and SWL in VHF and a 160 meter band with radio amateurs, members of the club "Fifth Ocean", 1 extra point is added.

- For 1 QSO / SWL via satellite with radio amateurs, members of the Fifth Ocean club, a diploma is issued. 

Duplicate QSOs are only allowed in different bands and modes.

All types of digital communications (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8, etc.) are counted as one type of DIGI.

The diploma is issued at the address: https://hamlog.online/club/5ocean/441/

Best 73s 

Βραβείο activator 3
Το βραβείο του Blogger.
Βραβείο actvator 2