Οδηγίες για τις δοκιμές μας.

Παλμογράφος που
αξιοποιείται ακόμη
και σήμερα από
τον Blogger
Θα θέλαμε να μας επιτραπεί να επαναλάβουμε κάποιες γνωστές οδηγίες για τις δοκιμές ισχύος ή μετά από επισκευή κάποιας βλάβης. Όταν είναι απαραίτητο να γίνει κάποια δοκιμή με εκπομπή στον αέρα θα πρέπει να τηρούνται κάποιες διαδικασίες, οι οποίες σαφέστατα και δεν τηρούνται από την πλειονότητα των συναδέλφων.
  1. Δεν πρέπει η εκπομπή μας να ξεπερνάει τα 10 δευτερόλεπτα.
  2. Θα πρέπει απαραιτήτως να δίδεται το διακριτικό μας στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής.
  3. Αποφεύγουμε την υπερβολική χρήση της συχνότητας με δοκιμές.
  4. Ελέγχουμε καλά πριν και μετά την εκπομπή μας τη συχνότητα αν είναι ελεύθερη ή αν μας έχει καλέσει κάποιος σταθμός.


  1. Ενδείκνυται η χρήση του Dummy Load (τεχνητό φορτίο) για τις δοκιμές το οποίο παρέχει και ιδιαίτερη ασφάλεια. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα μετρήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια.  
  2. Εκπέμπουμε  με τη λιγότερη δυνατή ισχύ. 

Αντιστάσεις
50 Ohms - 100 Watts
Έχουμε αναρτήσει στην παρούσα σελίδα 2 θέματα για το τεχνητό φορτίο και βρίσκονται στις παρακάτω διευθύνσεις:
   Στη δεύτερη ανάρτηση παρουσιάζονται αντιστάσεις που πολύ εύκολα μόνο με μία αντίσταση μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο και αξιόπιστο τεχνητό φορτίο. Με μόνο μία αντίσταση ιδιαίτερα χαμηλού κόστους που τοποθετείται πάνω σε μία ψύκτρα και αυτό είναι όλο κατασκευάζουμε ένα εξαιρετικό homemade dummy load..