Οδηγίες για QSO με σήματα Morse (CW)

Σε αυτήν την ανάρτηση θα ήθελα να μου επιτραπεί να επαναλάβω μερικές οδηγίες που αφορούν τα QSO με κλειδί:

Πως γίνεται η απάντηση σε μία κλήση με μορσικό χειριστήριο ?

Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση μας που βρίσκεται στη διεύθυνση http://sv1ahh.blogspot.com/2019/08/blog-post_9.html αφού καλέσουμε γενική κλήση CQ τρεις φορές (CQ CQ CQ) ακολουθεί το DE και μετά διακριτικό μας τρεις φορές (SV1AHH SV1AHH SV1AHH) για να περάσουμε σε ακρόαση δίνουμε το γράμμα «K».
Αν ο σταθμός που μας άκουσε δεν έλαβε κάποια γράμματα από το callsign μας θα πρέπει να επαναλάβουμε το διακριτικό μας. Δεν επιτρέπεται να ρωτήσουμε εμείς QRZ αν ακούσουμε κάτι χαμηλά αφού εμείς κάνουμε την γενική κλήση. Με απλά λόγια δεν πρέπει το QRZ να χρησιμοποιείται αντί για το CQ. Ως γνωστόν το QRZ σημαίνει "ποιος καλεί". Επομένως ο καλών δεν μπορεί να δώσει «ποιος καλεί».

Σήματα τέλους με μορσικό κώδικα:

Η σωστή χρήση των σημάτων με μορσικό χειριστήριο AR, K, KN, R, SK, και CL είναι σήματα που στέλνουμε για να δηλώσουμε τέλος.
Όμως ποιο χρησιμοποιείται και πότε.

AR – Δηλώνει τέλος μετάδοσης. Συνιστάται να δίδεται μετά από κλήση σε συγκεκριμένο σταθμό πριν ξεκινήσει η επαφή.
Παράδειγμα:
SV1RRV SV1RRV SV1RRV DE SV1AHH SV1AHH SV1AHH AR

KΑυτό σημαίνει «Προβείτε» σε οποιονδήποτε σταθμό. Δηλαδή λέμε μπορείτε τώρα να απαντήσετε. Έτσι καταλαβαίνουμε το τέλος της εκπομπής και πότε πρέπει να εκπέμψουμε εμείς. Συνιστάται να δίδεται μετά από τη γενική κλήση (CQ) και στο τέλος κάθε μετάδοσης μας κατά τη διάρκεια ενός QSO όταν δεν υπάρχει αντίρρηση για διακοπή από κάποιον άλλον σταθμό..
Παράδειγμα:
CQ CQ CQ DE SV1AHH SV1AHH SV1AHH Κ

KN - σε αντίθεση με το Κ το ΚΝ απευθύνεται να προβεί (απαντήσει) συγκεκριμένος σταθμός, όλοι οι άλλοι σταθμοί πρέπει να αναμένουν. Συνιστάται να δίδεται στο τέλος κάθε μίας εκπομπής μας κατά τη διάρκεια ενός QSO ή μετά από μια κλήση, και όταν δεν είναι επιθυμητές απαντήσεις από άλλους σταθμούς έτσι δηλώνουμε ότι δεν θα απαντηθούν.
Παράδειγμα:
… SV1RRV DE SV1AHH KN

"R" Δίδεται από εμάς μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει αντιληπτή η μετάδοση του συνομιλητή μας 100% όταν δηλαδή έχουν ληφθεί όλα σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον κώδικα Q αναλόγως.

SK – Δηλώνουμε το τέλος του QSO της επικοινωνίας.
Συνιστάται πριν εκπέμψουμε το διακριτικό μας στην τελευταία εκπομπή μας στο τέλος ενός QSO.
Παράδειγμα:.
… SK SV1AHH DE SV1RRV

CL – Δηλώνουμε την αποχώρησή μας από τη συχνότητα, τέλος εκπομπής και ότι δεν θα δεχτούμε άλλες κλήσεις/απαντήσεις περαιτέρω.
 Παράδειγμα:.
 SK SV1RRV DE SV1AHH CL

Παρατηρήσεις με την ευκαιρία !!! :
Ερχόμαστε σε ιδιαίτερη δύσκολη θέση :
1.όταν καλούμε και δεν μας απαντούν, ενώ τους ακούμε και μας ακούν, αυτό συμβαίνει γιατί δεν αφήνονται τα προβλεπόμενα κενά ενδιάμεσα στους συνομιλητές και βέβαια δεν προσέχουν αν καλέσει κάποιος χαμηλός σταθμός. 
2. Ένα άλλο εξαιρετικής σημασίας θέμα είναι ότι δεν αναφέρονται τα διακριτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως οφείλουμε και προβλέπεται. 
3. Ο ανεξέλεγκτος συντονισμός που γίνεται από πολλούς ραδιοερασιτέχνες πάνω σε κυκλώματα ή σε pileup. Οι τύποι αυτοί δεν διαθέτουν στοιχειώδη λογική και κακώς ασχολούνται με το Hobby. Ο συντονισμός θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα για να προκληθεί παρεμβολή στους συνομιλούντες. Δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς  που διέπουν τον ραδιερασιτεχνισμό να προβαίνουμε σε συντονισμό πάνω σε αυτόν που καλεί ή πάνω σε συνομιλία. Υπάρχουν πολλές ελεύθερες συχνότητες για να γίνουν οι απαραίτητοι συντονισμοί μας και να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κλήση κάποιου.