Απώλειες γραμμών μεταφοράς (καθόδων).

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να «χαθεί» ισχύς σε μια γραμμή μεταφοράς (κάθοδο): με ακτινοβολία, με θέρμανση των μεταλλικών αγωγών και με θέρμανση του διηλεκτρικού (μονωτικού), εάν υπάρχει. Οι απώλειες ακτινοβολίας είναι γενικά το αποτέλεσμα μίας ανεπιθύμητης σύζευξης στην ακτινοβολούμενη κεραία.

Δεν μπορούν εύκολα να υπολογιστούν οι απώλειες θεωρητικά ή να μετρηθούν με ακρίβεια, οπότε η αναφορά μας βασίζεται μόνο στις απώλειες των αγωγών και των διηλεκτρικών.
Οι απώλειες θερμότητας τόσο στον αγωγό όσο και στο διηλεκτρικό αυξάνονται ανάλογα με τη συχνότητα εκπομπής. Οι απώλειες των αγωγών είναι μεγαλύτερες, όσο χαμηλότερη είναι η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση της γραμμής, λόγω του ότι είναι υψηλότερο το ρεύμα που ρέει σε μία κάθοδο χαμηλής σύνθετης αντίστασης για δεδομένη ισχύ εκπομπής. Το αντίστροφο ισχύει για τις διηλεκτρικές απώλειες, επειδή αυτές αυξάνουν με την τάση, η οποία είναι μεγαλύτερη όταν εκπέμπουμε με υψηλή ισχύ. 
Οι απώλειες σε διηλεκτρικά με αέρα είναι αμελητέες (απώλεια υπάρχει στα μονωτικά ακόμη και στους αποστάτες) τέτοιες γραμμές με διηλεκτρικό αέρα λειτουργούν με υψηλή απόδοση αφού οι απώλειες ακτινοβολίας είναι χαμηλές.
Είναι βολικό να εκφράζεται η απώλεια σε μια γραμμή μεταφοράς με μονάδα τα ντεσιμπέλ (dB) ανά μονάδα μήκους της γραμμής μεταφοράς, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η απώλεια σε dB είναι ανάλογη προς το μήκος της γραμμής. Οι απώλειες σε διάφορους τύπους γραμμών μεταφοράς δίδονται από[πίνακες που τους βρίσκουμε εύκολα στο διαδίκτυο από εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοιου τύπου καλώδια.  
Όταν υπάρχουν στάσιμα κύματα στη γραμμή λόγω ανακλάσεων στην κεραία από κακή προσαρμογή, η απώλεια ισχύος αυξάνεται αθροιστικά με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω. Εάν η απώλεια είναι χαμηλή, ένα μεγάλο SWR δεν θα επηρεάσει σημαντικά την απόδοση της γραμμής. 
Ενδιαφέρον για τις καθόδους έχει και η ανάρτησή μας στη διεύθυνση : http://sv1ahh.blogspot.com/2012/06/blog-post.html