Κεραίες Βάσεως

Έχοντας κατά νου ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση ανάπτυξη και εγκατάσταση των κεραιών βάσεως, πρέπει κάθε φορά να αποφασίζουμε με κριτήριο αυτές τις αρχές για το τι είδος κεραία επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε σε έναν σταθερό σταθμό. Στη σελίδα αυτή υπάρχει πληθώρα αναρτήσεων για κεραίες και συνεχώς εμπλουτίζεται. Αν οι αποστάσεις που θέλουμε να ακουστούμε είναι μεγάλες, π.χ. πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, τότε θα πρέπει να εκπέμψουμε το σήμα με μικρή γωνία ακτινοβολίας ως προς τον ορίζοντα.


Οι κεραίες που λειτουργούν καλύτερα για αυτούς τους σκοπούς είναι είτε οι κάθετες κεραίες, είτε τα δίπολα αμφότερες προσανατολισμένες έτσι ώστε ο κύριος λοβός τους να βρίσκεται στην επιθυμητή κατεύθυνση (οι λοβοί των διπόλων είναι κάθετοι στον άξονα των συρμάτων) το ίδιο συμβαίνει και με τις κατευθυνόμενες. Από αυτήν την αναφορά γίνεται κατανοητό ότι για να πετύχουμε μεγάλες αποστάσεις στα βραχέα θα πρέπει να στοχεύουμε χαμηλά τον ορίζοντα έτσι ώστε οι ανακλάσεις στην ιονόσφαιρα να έχουν μεγάλο βήμα. Αν στοχεύουμε ψηλά, τότε το βεληνεκές ελαττώνεται, αυτό συμβαίνει με τις κεραίες NVIS που αναλύσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας.
Για κάλυψη πιο κοντινών αποστάσεων, μας καλύπτουν οι ανεστραμμένες κεραίες σύρματος "L" με κατάλληλο coupler. Τα δίπολα, τα αναδιπλωμένα δίπολα (T2FD) και άλλοι τύποι κεραιών λειτουργούν πολύ καλά σε αποστάσεις μέχρι 1.000 χιλιόμετρα. Οι endfed παρουσιάζουν παρόμοια λειτουργία με τα δίπολα εξαρτωμένων βέβαια του μήκους στους. Όμως οι Long wires λόγω της κατευθυντικότητας και του οξύ λοβού ακτινοβολίας που παρουσιάζουν στοχεύουν χαμηλά στον ορίζοντα έτσι εξασφαλίζουμε ανακλάσεις χαμηλά στον ορίζοντα και μεγάλο βήμα ανακλάσεων στην ιονόσφαιρα.
Οι κεραίες τύπου Loop (βρόχου) είναι εξαιρετικές για λήψη επειδή παρουσιάζουν βραχυκύκλωμα και αυτό αποτρέπει στους τοπικούς παλμούς ηλεκτρονικού θορύβου από βιομηχανικές και εμπορικές πηγές να διεισδύσουν στο δέκτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αναδιπλωμένα δίπολα. Οι κεραίες βρόχου είναι πολύ μεγάλες για τις χαμηλές συχνότητες προκειμένου να ακτινοβολούν αποτελεσματικά.
Ο βασικός κανόνας σχεδιασμού για όλες τις σταθερές κεραίες είναι "Αν έχετε μεγάλο ακίνητο - χρησιμοποιήστε το". Όσο μεγαλύτερη είναι η κεραία τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της κεραίας. Επίσης ισχύει, εκτός από τις εφαρμογές NVIS, ότι όσο υψηλότερα είναι τοποθετημένη η κεραία τόσο καλλίτερα.