3

*** Όλα τα κείμενα των 450 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτό είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please translate to your language.

SX22HAF

Diploma SX22HAF
(Scroll down for english)

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SX22HAF

(2022 Hellenic Air Force) 

Το ελληνικό τμήμα του διεθνούς συλλόγου ραδιοερασιτεχνών 5ος Ωκεανός (5th Ocean Club) διοργανώνει αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς τον πέμπτο διεθνή ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό (award) ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 1η έως 30 Νοεμβρίου 2022.

 
Σκοπός και αντικείμενο του διαγωνισμού:

QSL card SX22HAF

Στις 8 Νοεμβρίου 2022 είναι ο εορτασμός της Σύναξης Αρχαγγέλων και Αγγέλων (Ορθόδοξη Χριστιανική Εορτή). Την 11η Ιουνίου 1954, καθιερώθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ως ο προστάτης της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) και η εορτή του Αρχαγγέλου (8 Νοεμβρίου) να είναι η επίσημη αεροπορική εορτή, η οποία εορτάζεται με λαμπρότητα σε όλες τις μονάδες της Π.Α. με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. 

Προς τιμήν λοιπόν της πολεμικής μας αεροπορίας, με την ευκαιρία του εορτασμού της, διοργανώνεται διεθνής ραδιοερασιτεχνικός διαγωνισμός στις ραδιοερασιτεχνικές μπάντες με το Ειδικό Διακριτικό Κλήσης SX22HAF.

Δυστυχώς από αυτόν τον διαγωνισμό θα στερηθούμε την παρουσία και την σημαντική προσφορά του Ζαχαρία Βελίσσαρη (SV3GLL) λόγω της απροσδόκητης απώλειάς του (SK). Στην σκέψη μας όμως θα είναι κοντά μας και θα συνοδεύει τα μέλη της ομάδας μας σε όλους τους επόμενους διαγωνισμούς, βοηθώντας για το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως έκανε μέχρι τώρα. 

Ø Ενεργοποιητές διαγωνισμού:

Οι πέντε Έλληνες που είναι μέλη του Club και θα ενεργοποιήσουν τον διαγωνισμό είναι:

1.  Πολύδωρος Σταυρόπουλος    SV1AHH  (CW - SSB)

2.  Γιώργος Πετράκης     SV1GGF  (FT4 - FT8 - RTTY)

3.  Νικός Κουφουδάκης    SV1QA (SSB)

4.  Σταύρος Παναγιωτόπουλος    SV1JFL (FT8 – RTTY - SSB)

5.  Γεώργιος Τσιράκης  SV1QVA   (SSB)

Ø Απονομή βραβείου - Βαθμολογία:

Ο απαιτούμενος αριθμός βαθμών που πρέπει να συγκεντρωθούν για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του βραβείου (διπλώματος) είναι 22

Για κάθε ραδιοεπαφή (QSO) ή για λήψη από ακροατές (SWL= Short Wave Listener) με:

·       το ειδικό διακριτικό SX22HAF δίδονται 4 βαθμοί.

·       μέλη του κλαμπ «5th Ocean» δίδεται 1 βαθμός.

·  μέλη του κλαμπ "5th Ocean" στα VHF, UHF και στην μπάντα των 160 μέτρων με ραδιοερασιτέχνες,  1 βαθμός επιπλέον.

Τα επαναλαμβανόμενα QSO επιτρέπονται μόνο σε διαφορετικές μπάντες και διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης.

Όλοι οι τύποι ψηφιακών επικοινωνιών (RTTY, FT8, FT4) υπολογίζονται ως ένας τύπος DIGI. 

Η απονομή του βραβείου γίνεται δωρεάν και ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση: https://hamlog.online/club/5ocean/655/

Ø Κάρτες επιβεβαίωσης λήψης (QSL):

Κάρτες επιβεβαίωσης λήψης (QSL) θα αποσταλούν, την επόμενη ημέρα δωρεάν ηλεκτρονικά σε όλους τους ραδιοερασιτέχνες που θα έρθουν σε ραδιοεπαφή (QSO) με το Ε.Δ.Κ. SX22HAF. Η αποστολή θα γίνεται μέσω των δύο ιστοσελίδων: eQSL και Hamlog.online. Οι επαφές (αρχεία adif) θα αναρτώνται στο τέλος κάθε ημέρας στις ιστοσελίδες eQSL, Hamlog.online, QRZCQ, QRZ, Clublog και LotW

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης του ειδικού διακριτικού από την ΑΠΥ Πειραιά είναι: 820322/31-08-2022

Για λεπτομέρειες επί του κανονισμού που θα διέπει τον διαγωνισμό δείτε στο επόμενο παράθυρο ή εναλλακτικά για πλήρες μέγεθος σελίδας επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://drive.google.com  


RULES

AMATEUR RADIO AWARD SX22HAF

(2022 Hellenic Air Force) 

The Greek branch, of the international amateur radio 5th Ocean Club, organizes and activates its fifth international amateur radio award which is dedicated to the Hellenic Air Force. We are celebrating the patron saint of the Hellenic Air Force, Archangel Michael. 


·       Purpose and object of the competition:

The celebration of the Synagogue of Archangels and Angels is οn November 8, 2022. Archangel Michael was established as the patron saint of the Hellenic Air Force (H.A.F.) on June 11, 1954, and decided the affair of the Archangel (November 8) to be the official aviation holiday, which is celebrated with splendor in all units of the H.A.F. with an excellent program.

So in honor of our Air Force, on the occasion of its celebration, we are activating an international amateur radio competition in the amateur radio bands with the Special Call Sign SX22HAF.  


·       Participants:

• All licensed radio amateurs from every official radio country on the planet.

• The Short Wave Listeners (SWL). 


·       Award- Diploma:

By the support of the international 5th Ocean Club, the color diploma (A4 size) will be awarded automatically and free of charge (electronically) to those who fulfill the rules of the competition (accumulation of 22 points). The awards will be issued from the online address: https://hamlog.online/club/5ocean/655/


·       Activators:

The Club has around 600 members internationally and they are all radio amateurs who have a direct connection with aviation (pilots, paratroopers, engineers, etc).

The FIVE Greeks members of the Club who will activate the competition are:

1. Polydoros Stavropoulos SV1AHH #555 (CW - SSB)

2. George Petrakis SV1GGF #556 (FT4 - FT8 - RTTY)

3. Nikos Koufoudakis SV1QA #612, (SSB)

4. Stavros Panagiotopoulos SV1JFL #614, (FT8 – SSB)

5. George Tsirakis SV1QVA # 626 (SSB)

  

·       Competition duration:

Starts November 1st, 2022 (00.00 UTC) and ends November 30th, 2022 (23.59 UTC).

 

·       Modulations:

Voice (SSB), CW, FT8, FT4, RTTY.

 

·       Bands:

Transmissions with the Special Call Sign SX22HAF will be made on the amateur radio bands in the shortwave (HF), VHF, UHF,

{160M, 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M and 70CM},

 

·       Awarding - Rating:

The required number of points to be accumulated to qualify for the award (diploma) is 22.

For each QSO or for reception by listeners (SWL= Short Wave Listener) with:

the special callsign SX22HAF gives 4 points.

• members of the "5th Ocean" club give 1 point.

• members of the "5th Ocean" club on VHF, UHF and the 160 meter band with radio amateurs, 1 point extra.

Repeat QSOs are only allowed on different bands and different modulation modes.

All types of digital communications (RTTY, FT8, FT4) count as a DIGI type.

 

·       Confirmation of Reception (QSL) Cards:

Confirmation of Reception (QSL) cards will be send, the next day, free of charge, electronically to all radio amateurs who come into radio contact (QSO) with SX22HAF. The shipment will be made through the two websites: eQSL and Hamlog.online. Contacts (adif files) will be posted at the end of each day on the eQSL, Hamlog.online, QRZCQ, QRZ, Clublog and LotW.

 

·       Prohibitory term:

Paper cards will not be accepted or sent by post or Bureau.

Sending the following to the activators, is not allowed:

• money in any way (IBAN, Paypal, etc.)

• international postal coupons (I.R.C.)

• U.S.D. (green stamps)

 

·       Additional terms:

Please:

1.   as the rules provided by the legislation and the code of the International Association of Radio Amateurs are observed,

2.   for the courtesy and patience of all participants in the cases where they cannot be heard by the competition operators due to many simultaneous broadcasts on the same frequency,

3.   avoid tuning and testing the SX22HAF broadcast frequency because it will not be possible to receive the stations that want to participate and there will be a long delay,

4.   brevity in conversation will be a joy to those who wait,

5.   do not use computer in CW configuration,

6.   as you search for directions to find members of the 5th Ocean currently broadcasting online at:

1.  http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/5_17.html

2.  alternatively you can follow the instructions at: http://sv1ahh.blogspot.com/2022/06/online-spots-ha8tks.html

 

We kindly request for your patience and compliance with the terms. Let this competition be a great pleasure for all of us.

Polydoros Stavropoulos (SV1AHH) will be responsible for information and comments throughout the competition:

email: sv1ahh@yahoo.gr

The SX22HAF activation team.