Ραδιοερασιτεχνικά Προγράμματα - HAM Software

Στην παρακάτω αναφερόμενη σελίδα (link) βρίσκουμε προγράμματα για ραδιοερασιτέχνες. Τη σελίδα επιμελείται ο SV1CIM.  http://www.sv1cim.gr/software/
73 de SV1AHH